Χημεία

Screenshot of the simulation "Κατασκεύασε" ένα άτομο
"Κατασκεύασε" ένα άτομο
Screenshot of the simulation Davisson-Germer: Electron Diffraction
Davisson-Germer: Electron Diffraction
Screenshot of the simulation Fourier: Δημιουργία Κυμάτων
Fourier: Δημιουργία Κυμάτων
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Quantum Wave Interference
Quantum Wave Interference
Screenshot of the simulation Semiconductors
Semiconductors
Screenshot of the simulation Κύματα σε χορδή
Κύματα σε χορδή
Screenshot of the simulation Αγωγιμότητα
Αγωγιμότητα
Screenshot of the simulation Άλατα & Διαλυτότητα
Άλατα & Διαλυτότητα
Screenshot of the simulation Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης
Αντιδράσεις και Ταχύτητα Αντίδρασης
Screenshot of the simulation Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Αντιδρώντα, Προϊόντα και Υπολείμματα
Screenshot of the simulation Αντιστρεπτές Αντιδράσεις
Αντιστρεπτές Αντιδράσεις
Screenshot of the simulation Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις
Δεσμευμένες Κβαντικές Καταστάσεις
Screenshot of the simulation Δημιουργία μορίου
Δημιουργία μορίου
Screenshot of the simulation Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού
Διάλυμα ζάχαρης και αλατιού
Screenshot of the simulation Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
Διαλύματα Οξέων-Βάσεων
Screenshot of the simulation Διάσπαση Άλφα
Διάσπαση Άλφα
Screenshot of the simulation Διάσπαση Βήτα
Διάσπαση Βήτα
new-ribbon Screenshot of the simulation Διάχυση
Διάχυση
Screenshot of the simulation Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί
Διπλά Πηγάδια και Ομοιοπολικοί Δεσμοί
Screenshot of the simulation Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
new-ribbon Screenshot of the simulation Εισαγωγή στα αέρια
Εισαγωγή στα αέρια
new-ribbon Screenshot of the simulation Ενέργεια: μορφές και μετατροπές
Ενέργεια: μορφές και μετατροπές
Screenshot of the simulation Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
Εξισορροπώντας χημικές εξισώσεις
Screenshot of the simulation Εργαστήριο του Νόμου του Beer
Εργαστήριο του Νόμου του Beer
new-ribbon Screenshot of the simulation Ιδιότητες αερίων
Ιδιότητες αερίων
Screenshot of the simulation Ισότοπα και ατομική μάζα
Ισότοπα και ατομική μάζα
Screenshot of the simulation Καταστάσεις της ύλης
Καταστάσεις της ύλης
Screenshot of the simulation Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Καταστάσεις της ύλης: Τα βασικά
Screenshot of the simulation Κλίμακα pH
Κλίμακα pH
Screenshot of the simulation Κλίμακα pH: τα βασικά
Κλίμακα pH: τα βασικά
Screenshot of the simulation Μαγνητική Τομογραφία
Μαγνητική Τομογραφία
Screenshot of the simulation Μικροκύματα
Μικροκύματα
Screenshot of the simulation Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου
Μοντέλα του Ατόμου του Υδρογόνου
Screenshot of the simulation Μόρια και Φως
Μόρια και Φως
Screenshot of the simulation Μπαλόνια & Άνωση
Μπαλόνια & Άνωση
Screenshot of the simulation Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός
Screenshot of the simulation Νόμος του Κουλόμπ
Νόμος του Κουλόμπ
Screenshot of the simulation Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης
Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης
Screenshot of the simulation Πείραμα Stern-Gerlach
Πείραμα Stern-Gerlach
Screenshot of the simulation Πολικότητα Μορίων
Πολικότητα Μορίων
Screenshot of the simulation Πυκνότητα
Πυκνότητα
Screenshot of the simulation Πυρηνική σχάση
Πυρηνική σχάση
Screenshot of the simulation Ραδιοκύματα
Ραδιοκύματα
Screenshot of the simulation Σκέδαση Ράδερφορντ
Σκέδαση Ράδερφορντ
Screenshot of the simulation Συγκέντρωση
Συγκέντρωση
Screenshot of the simulation Συγκέντρωση διαλύματος
Συγκέντρωση διαλύματος
Screenshot of the simulation Σχήματα μορίων
Σχήματα μορίων
Screenshot of the simulation Σχήματα μορίων: τα βασικά
Σχήματα μορίων: τα βασικά
Screenshot of the simulation Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
new-ribbon Screenshot of the simulation Φάσμα μελανού σώματος
Φάσμα μελανού σώματος
Screenshot of the simulation Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης
Φώτα Νέον & Άλλοι λαμπτήρες εκκένωσης
Screenshot of the simulation Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο