Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί - Πολλαπλασιασμός | Δεκαδικά | Area Model - PhET Interactive Simulations

Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί

Υπολογισμός εμβαδού - Δεκαδικοί simulation

Topics

 • Πολλαπλασιασμός
 • Δεκαδικά
 • Area Model
 • Παράγοντες
 • Μερικά Γινόμενα

Sample Learning Goals

 • Recognize that area represents the product of two numbers and is additive.
 • Develop and justify a strategy that uses the area model to simplify a decimal multiplication problem.
 • Devise a strategy to determine the product of two rational numbers (or an integer and a rational number) by representing the product as an area or the sum of areas.
 • Use an area model to understand why multiplying a given number by a decimal less than 1 results in a product smaller than the given number.
 • Interpret the product of two rational numbers using base-ten tiles

Standards Alignment

Common Core - Math

 • 5.NF.B.5b

 • 5.NF.B.5a

 • 5.NF.B.5

 • 5.NF.B.4b

 • 5.NF.B.4a

 • 5.NF.B.4

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements