Φυσική επιλογή

Φυσική επιλογή Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Μεταλλαγή
 • Γενετική
 • Selection
Java Logo Original Sim and Translations

Περιεχόμενο

 • Μεταλλαγή
 • Γενετική
 • Selection

Description

Εξερευνήστε τη Φυσική Επιλογή ελέγχοντας το περιβάλλον και προκαλώντας μεταλλάξεις στα κουνελάκια.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • ...
Version 1.1.1

Teacher-Submitted Activities

Natural Selection Lesson by UTeach A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. UTeach Middle School PhET Team ΓΜ Εργ Βιολογία
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Χημεία
Φυσική
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Chris Malley (lead developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Wendy Adams
 • Megan Hoffman
 • Oliver Nix
 • Jonathan Olson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Megan Lai (graphic arts)
 • base64-js-1.2.0.js
 • es6-promise-1e68dc.auto.min.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • mdn-array-from-polyfill.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js