Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Δύναμη
 • Κίνηση
 • Τριβή
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Δύναμη
 • Κίνηση
 • Τριβή
 • Ταχύτητα
 • Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα

Περιγραφή

Σύντομα θα υπάρχει περιγραφή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Σύντομα θα προστεθούν διδακτικοί στόχοι
Έκδοση 2.3.17

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Επίδειξη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein Κ-5
ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Forces and Motion Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Εργ Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Βιολογία
Χημεία
Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Επίδειξη
Συζητήστε
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Χημεία
Μαθηματικά
Αστρονομία
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Πτυχ
Συζητήστε
ΚΕ
Αστρονομία
Χημεία
Φυσική
Μαθηματικά
Introducción a Fricción Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Phet Forces and Motion Basics: Friction lab Yau-Jong Twu ΛΚ Εργ Φυσική
Newton's Second Law David Wirth ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
ΚΕ
Μαθηματικά
Φυσική
Forces and Motion Hind Aldah ΠΡ-Αρχ ΚΕ
Εργ
Φυσική
PhET Forces Lab Ross Pinkerton, Joanne Roque ΛΚ Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Games in Net Force Alfonso Navarro ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Remote
Φυσική
Change Your Motion Arlyn DeBruyckere ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Φυσική
Experimenting with forces (CER) Joshua Kraus ΛΚ Κατευθυνόμενη
ΠΕ
Remote
Συζητήστε
Άλλο
Φυσική
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law Louis Wong ΛΚ
Κ-5
ΓΜ
ΚΕ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Video: Self-paced learning on Newton's First Law Louis Wong ΓΜ
Κ-5
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Remote
Φυσική
Lab 3 - Force and Motion Felix Ramos ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses ΓΜ Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Net force Juan Carlos Fajardo ΓΜ Εργ Φυσική
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Επίδειξη
Εργ
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Friction Investigation mary kubat Κ-5 Εργ Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Φυσική
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Force and Acceleration Russ Haynes ΓΜ Εργ
ΚΕ
Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Investigation Bruce Spurrell ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart Κ-5 ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard ΓΜ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Φυσική
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson ΛΚ Εργ Φυσική
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi ΛΚ Εργ Φυσική
Pushing Things Around Dean Baird ΛΚ Εργ Φυσική
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes ΓΜ Εργ Φυσική
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason Κ-5 Εργ Φυσική
Kinematics Wang Yunhe ΛΚ Εργ Φυσική
mesues pjeter gjoka ΓΜ ΚΕ
Συζητήστε
Εργ
Φυσική
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΠΕ
Χημεία
Φυσική
La fuerza GLORIA MARTINEZ CARABALLO ΓΜ Επίδειξη
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Remote
Εργ
Φυσική
Estática en el balancín: Fuerzas y momentos Manel Ibanez ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento Maria Guadalupe Barajas ΛΚ Εργ
Remote
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ Εργ Φυσική
Fuerza de Rozamiento walter Manuel Trujillo Yaipen Πτυχ
ΠΡ-Προ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΠΕ
Άλλο
Εργ
Φυσική
Μαθηματικά
Άλλο
Fuerza y Movimiento Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) ΓΜ Εργ Φυσική
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Άλλο
Remote
ΠΕ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Φυσική
Μαθηματικά
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro Κ-5 Κατευθυνόμενη Φυσική
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Εργ
Χημεία
Φυσική
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto ΓΜ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Επίδειξη
Φυσική
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki ΓΜ ΚΕ Φυσική
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries ΛΚ Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten ΓΜ Εργ
ΚΕ
Συζητήστε
ΠΕ
Φυσική
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon ΓΜ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Introdução as Leis de Newton Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo ΓΜ Remote
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
Φυσική
Força e movimento Patrícia Oliveira ΓΜ Remote
ΚΕ
Φυσική
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ΓΜ Εργ
Συζητήστε
Φυσική
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza ΛΚ Κατευθυνόμενη Φυσική
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow ΓΜ
ΛΚ
Συζητήστε
Επίδειξη
Φυσική
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Μαθηματικά
Άλλο
Φυσική
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Συζητήστε
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Πτυχ
Άλλο
ΓΜ
ΠΡ-Προ
Εργ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Άλλο
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Μαθηματικά
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
Άλλο
ΛΚ
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
ΠΕ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Μαθηματικά
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Forces and Motion: Basics
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Fòs ak Mouvman: Prensip Fondamantal
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now መሰረታዊ ሀይልና እንቅስቃሴ
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) Όλα العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Действие на силите и движение
Γαλικικά Όλα Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Γαλλικά Όλα français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Γεωργιανά Όλα ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Θιβετιανά Όλα Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Ιρλανδικά Όλα Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Ισπανικά Όλα español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Ισπανία) Όλα español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Κανάντα Όλα Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Καταλανικά Όλα català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Λάο Όλα Lao Download Run now ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Μαλαγιάλαμ Όλα Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Μαορί Όλα Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
Ορίγια Όλα Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Ουζμπέκικα Όλα Uzbek Download Run now Kuchlar va harakat:Asosiy tushunchalar
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Сили і рух: Основи Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ουρντού Όλα Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Περσικά Όλα فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Forțe și mișcare - noțiuni de bază
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Силы и движение: основы
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Σινχαλέζικα Όλα Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Σλαβομακεδονικά Όλα македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js