Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά

Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Δύναμη
 • Κίνηση
 • Τριβή
Java Logo Original Sim and Translations

Περιεχόμενο

 • Δύναμη
 • Κίνηση
 • Τριβή
 • Ταχύτητα
 • Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα

Description

Σύντομα θα υπάρχει περιγραφή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Σύντομα θα προστεθούν διδακτικοί στόχοι
Version 2.3.16

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
MC Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein Κ-5
ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Πτυχ
ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΚΕ
Discuss
Χημεία
Φυσική
Αστρονομία
Μαθηματικά
Introducción a Fricción A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Guided Φυσική
Forces and Motion A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Sarah Borenstein ΓΜ Εργ Φυσική
How do PhET simulations fit in my middle school program? Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Sarah Borenstein ΓΜ Άλλο Επιστήμη της Γης
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
Alignment of PhET sims with NGSS Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein updated by Diana López ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Επιστήμη της Γης
Χημεία
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Φυσική
Βιολογία
Χημεία
Μαθηματικά
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Guided
Discuss
Επίδειξη
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Αστρονομία
Χημεία
Μαθηματικά
Newton's 1st & 2nd Laws JanaLee Moses ΓΜ Guided
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
Net force Juan Carlos Fajardo ΓΜ Εργ Φυσική
Calculating the Acceleration Dr Akhlaq Ahmad ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Άλλο
Μαθηματικά
Friction Investigation mary kubat Κ-5 Εργ Φυσική
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani ΛΚ Άλλο Φυσική
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Βιολογία
Φυσική
Forces and Motion with Friction Group Activity Andrew Pawl ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Guided
Discuss
Φυσική
Forces and Newton's Laws Review Scott Clements ΛΚ Guided Φυσική
Force and Acceleration Russ Haynes ΓΜ ΚΕ
Εργ
Φυσική
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner ΛΚ Άλλο Φυσική
Newton's Second Law of Motion Leah L. Lecerio ΓΜ
ΛΚ
Άλλο Φυσική
Friction Quantitative Lab Steve Banasiak ΛΚ Εργ
Guided
Φυσική
Investigation Bruce Spurrell ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Guided
Φυσική
How does mass effect the speed of a forced object? Marley Carhart Κ-5 Εργ
Guided
ΚΕ
Φυσική
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration Jeremy Lessard ΓΜ Guided
Εργ
Φυσική
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration John Mohr ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Επίδειξη
Guided
Φυσική
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law Scott Clements ΛΚ Guided Φυσική
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law Tom Erekson ΛΚ Εργ Φυσική
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 Brian Libby ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Guided
Φυσική
Forces and Free Body Diagram Lab Kara Quinlan ΛΚ Guided
Εργ
Φυσική
Introduction to Forces and Newton's Laws Michael Pennisi ΛΚ Εργ Φυσική
Pushing Things Around Dean Baird ΛΚ Εργ Φυσική
Forces and Motion Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes ΓΜ Εργ Φυσική
Force and Motion Basics - Second grade Anne Mason Κ-5 Εργ Φυσική
Kinematics Wang Yunhe ΛΚ Εργ Φυσική
mesues pjeter gjoka ΓΜ Εργ
ΚΕ
Discuss
Φυσική
Moodle et PhetColorado Claude Divoux ΛΚ Guided
MC
Εργ
Φυσική
Χημεία
Laboratorio de Dinamica lineal walter Manuel Trujillo Yaipen Άλλο
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Remote
MC
Discuss
Guided
Εργ
Μαθηματικά
Φυσική
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro Κ-5 Guided Φυσική
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO Pedro Salgado ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Guided
Εργ
Χημεία
Φυσική
Laboratorio Segunda Ley de Newton José Darío Porto ΓΜ Εργ
ΚΕ
Φυσική
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones Carla Hernández ΛΚ
ΓΜ
Guided
Επίδειξη
Φυσική
Mjerenje sile trenja Karmen Prugovečki ΓΜ ΚΕ Φυσική
Kracht en Beweging. Google Quizen Loran de Vries ΛΚ ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
Werkblad simulatie Kracht & Beweging B.J.A. van der Steenstraeten ΓΜ MC
ΚΕ
Εργ
Discuss
Φυσική
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 Martijn van der Hoff ΓΜ Guided Φυσική
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton Rolf Schon ΓΜ ΚΕ
Εργ
Φυσική
Força e movimento Patrícia Oliveira ΓΜ Remote
ΚΕ
Φυσική
Gamificação da Força e movimento Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Atividade de Força e Movimento Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales ΓΜ Εργ
Discuss
Φυσική
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton Cremilson Souza ΛΚ Guided Φυσική
Forças e movimento: Noções Básicas Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow ΓΜ
ΛΚ
Discuss
Επίδειξη
Φυσική
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Guided
Φυσική
Μαθηματικά
Άλλο
Atividades sobre o movimento dos corpos Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
Discuss
Άλλο
Guided
ΚΕ
Φυσική
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Πτυχ
ΠΡ-Προ
ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
ΚΕ
Guided
Άλλο
Εργ
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο
Guided
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Άλλο
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
Άλλο
ΚΕ
Guided
Φυσική
Μαθηματικά
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
ΚΕ
Guided
Άλλο
Φυσική
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Guided
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
Άλλο
ΛΚ
Guided
Άλλο
ΚΕ
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Leis de Newton e Movimento Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
MC
ΚΕ
Guided
Άλλο
Φυσική
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Força de Atrito Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική

Γλώσσα Download or Run Tips
Αγγλικά All English Download Run now Forces and Motion: Basics
Αζερμπαϊτζάνι All Azerbaijani Download Run now Qüvvələr və hərəkət
Αλβανικά All shqip Download Run now Forcat dhe lëvizja: Bazat
Αραβικά (Σαουδική Αραβία) All العربية (السعودية) Download Run now مبادئ القوة و الحركة
Βασκικα All Euskara Download Run now Indarrak eta higidura: oinarriak
Βιετναμέζικα All Tiếng Việt Download Run now Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Βοσνιακά All Bosanski Download Run now Sile i kretanje - Osnove
Βουλγαρικά All български Download Run now Действие на силите и движение
Γαλικικά All Gallegan Download Run now Forzase movemento: Inicial
Γαλλικά All français Download Run now Forces et mouvement : les bases
Γερμανικά All Deutsch Download Run now Kräfte und Bewegung: Grundlagen
Γεωργιανά All ქართული Download Run now ძალა და მოძრაობა 1
Γκουτζαράτι All Gujarati Download Run now બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34
Δανικά All Dansk Download Run now Kræfter og bevægelse: Basis
Εβραϊκά All עברית Download Run now כוחות ותנועה: הבסיס
Εσθονικά All Eesti Download Run now Jõud ja liikumine: algtõed
Θιβετιανά All Tibetan Download Run now ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ།
Ιαπωνικά All 日本語 Download Run now 力と運動: ベーシック
Ινδονησιακά All Bahasa Indonesia Download Run now Gaya dan Gerak : Dasar
Ιρλανδικά All Gaeilge Download Run now Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas
Ισπανικά All español Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro
Ισπανικά (Ισπανία) All español (España) Download Run now Fuerzas y movimiento: Fundamentos
Ισπανικά (Μεξικό) All español (México) Download Run now Fuerzas y Movimiento: Intro
Ισπανικά (Περού) All español (Perú) Download Run now Fuerzas y Movimiento:Fundamentos
Ιταλικά All italiano Download Run now Forze e moto: le basi
Καζάχικα All Kazakh Download Run now Forces and Motion: Basics
Κανάντα All Kannada Download Run now ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ
Καταλανικά All català Download Run now Les forces i el moviment. Nivell bàsic
Κινέζικα - Απλά All 中文 (中国) Download Run now 力和运动:基础
Κινέζικα - Παραδοσιακά All 中文 (台灣) Download Run now Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎
Κορεάτικα All 한국어 Download Run now 힘과 운동: 기초
Κροατικά All hrvatski Download Run now Sile i gibanje: Osnove
Λετονικά All Latviešu Download Run now Spēki un kustība: Pamati
Λευκορωσικά All беларускі Download Run now Сілы і рух: Асновы
Μαλαγιάλαμ All Malayalam Download Run now ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍
Μαλαισιανά All Bahasa Melayu Download Run now Daya dan Gerakan: Asas
Μαορί All Maori Download Run now Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga
Μαράθι All मराठी Download Run now बल आणि गती : प्राथमिक
Μογγολικά All Монгол (Монгол) Download Run now Динамикийн үндэс
Νορβηγικά Μπόκμαλ All Norsk bokmål Download Run now Krefter og bevegelse: Grunnleggende
Ολλανδικά All Nederlands Download Run now Kracht en beweging: eenvoudig
Ορίγια All Oriya Download Run now ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା
Ουαλικά All Welsh Download Run now Grymoedd a Mudiant : sylfaenol
Ουγγρικά All magyar Download Run now Erők és mozgás - alapok
Ουκρανικά All українська Download Run now Сили і рух: Основи
Ουρντού All Urdu Download Run now قوت اور حرکت : بنیادی باتیں
Περσικά All فارسی Download Run now آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه
Πολωνικά All polski Download Run now Siły i ruch: Podstawy
Πορτογαλικά All português Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Πορτογαλικά Βραζιλίας All português (Brasil) Download Run now Forças e Movimento: Noções Básicas
Ρωσικά All русский Download Run now Силы и движение: основы
Σέρβικα All Српски Download Run now Силе и кретање - Основе
Σινχαλέζικα All Sinhalese Download Run now බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු
Σλαβομακεδονικά All македонски Download Run now Сили и движење - Основи
Σλοβάκικα All Slovenčina Download Run now Sila a pohyb: základy
Σλοβένικα All Slovenščina Download Run now Vzporedne sile
Σουηδικά All svenska Download Run now Kraft och rörelse: Grunder
Ταϊλανδικά All ไทย Download Run now แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน
Ταμίλ All Tamil Download Run now விசைகளும் அசைவும்:  அடிப்படைகள்
Τελούνγκου All Telugu Download Run now బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά All Türkçe Download Run now Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler
Τσέχικα All čeština Download Run now Síly a pohyb: základy
Φινλανδικά All suomi Download Run now Voimat ja liike: perusteet
Χίντι All हिंदी Download Run now बल तथा गति : मूल बातें 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • easing-equations-r12
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Tween-r12.js