Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα

Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Κύκλωμα σε σειρά
 • Κύκλωμα σε παραλληλία
 • Νόμος του Ohm
Java Logo Αρχική προσομοίωση και μεταφράσεις

Θέματα

 • Κύκλωμα σε σειρά
 • Κύκλωμα σε παραλληλία
 • Νόμος του Ohm
 • Νόμος Kirchoff

Περιγραφή

Ένα κιτ ηλεκτρονικών στον υπολογιστή σας! Κατασκευάστε κυκλώματα με αντιστάτες, λαμπτήρες, μπαταρίες και διακόπτες. Πάρτε μετρησεις με το ρεαλιστικό αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Δείτε το κύκλωμα σαν σχηματικό διάγραμμα ή αλλάξτε σε ρεαλιστική προβολή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού.
 • Κατασκευάστε κυκλωματα από σχηματικά διαγράμματα.
 • Χρησιμοποιήστε αμπερόμετρο και βολτόμετρο για να πάρετε ενδείξεις από τα κυκλώματα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις και τους συσχετισμούς στα κυκλώματα.
 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, σε κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις στα κυκλώματα.
 • Προσδιορίστε την αντίσταση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης μέσα στην "τσάντα".
Έκδοση 1.2.3

Υποδείξεις για εκπαιδευτικούς

Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς Επισκόπηση των χειριστηρίων της προσομοίωσης, των απλοποιήσεων του μοντέλου και της ενδοσκόπησης στους τρόπους κατανόησης των μαθητών. ( PDF ).

Αρχικό βίντεο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να παρακολουθήσετε το αρχικό βίντεο

Δραστηριότητες που έστειλαν εκπαιδευτικοί

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΠΕ Φυσική
Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Resistance in a Wire Remote Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Remote
Φυσική
Ohm's Law Remote Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
Κ-5
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Εργ
Remote
ΚΕ
Φυσική
Introduction to Circuits Remote Lab Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Argenta Price, Alan Calac ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Επίδειξη
Φυσική
Potential Difference in Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
Series and Parallel circuits basics Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Kristi Goodwin ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit inquiry for Middle school Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Intro to Series and Parallel Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
How Can You Light A Bulb? Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Julie Henderleiter ΓΜ
Κ-5
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Exploring Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Rosemary Boardman ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuits 3 Day Unit Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 3: Conductors and Insulators Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 1: Lighting a Bulb Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Unidad de Circuitos (actividad para 3 sesiones) Χρυσό αστέρι σημαίνει υψηλής ποιότητας, διερευνητικές δραστηριότητες που ακολουθούν τις σχεδιαστικές οδηγίες του PhET. Meaghan Hixson (traducción Mayra López) ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
De Resistencia y Ley de Ohm Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Remote
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Βιολογία
Μαθηματικά
Χημεία
Φυσική
Introducción a Circuitos Eléctricos Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Remote
Συζητήστε
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Χημεία
Φυσική
Μαθηματικά
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΓΜ
Κ-5
Επίδειξη
Εργ
Κατευθυνόμενη
Συζητήστε
ΚΕ
Μαθηματικά
Αστρονομία
Χημεία
Φυσική
Discovering Ohm's Law Inquiry Lab Jeremy Booher ΛΚ
ΓΜ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Intro to Ohm's Law Bob Poltis ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Discovering Series Circuits David Wirth ΓΜ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Remote
Φυσική
Resistivity in a wire Bill Stanton ΛΚ Εργ Φυσική
Activity in Electricity and Magnetism (Resistor Networks and Kirchhoff's Rules) Lowell Gabunilas ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ Φυσική
Series, parallel circuits Bilal Sengez ΛΚ Εργ
Remote
Φυσική
Understanding Circuits David Wirth ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
ΚΕ
Εργ
Συζητήστε
Φυσική
Series Circuit Simulation Bill Braun ΛΚ Εργ
Remote
ΚΕ
Φυσική
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun ΛΚ Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Kirchhoff's Law Omar Adwan ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Ohm's Law Omar Adwan ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Remote
Φυσική
DC Measuring Devices Omar Adwan ΠΡ-Αρχ Εργ
Remote
Φυσική
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed ΛΚ
ΠΡ-Προ
ΠΡ-Αρχ
Άλλο
Εργ
Επίδειξη
Remote
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Electricity in the Home David Wirth ΛΚ Remote
Συζητήστε
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Conductors and Insulators Heather Gaughan Κ-5 Remote
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan Κ-5 Remote
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Remote
Φυσική
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith ΠΡ-Αρχ Εργ
Remote
Φυσική
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
DC Circuit Lab Sean Boston ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Conductors and Insulators Yanel Leroux Κ-5 Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ΛΚ Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Virtual Circuit Lab Derek Martin ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith ΛΚ
ΓΜ
Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht ΠΡ-Προ Κατευθυνόμενη Φυσική
Ley de Ohm Laboratorio de Fisica EPN ΠΡ-Αρχ
ΠΡ-Προ
Εργ Φυσική
Materiales Conductores de energía Nohemi Diaz Vega Κ-5 Εργ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Φυσική
Guia de Laboartorio Círcuito en Serie Julio Manuel Lora Pino ΓΜ Εργ Φυσική
Circuits Scape Room Manel Ibanez ΓΜ Εργ Φυσική
U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet FRANCISCO CRUZ CANTU ΛΚ ΠΕ
Εργ
Remote
ΚΕ
Φυσική
Hoja de trabajo José Ricardo Gutiérrez Torres ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Μαθηματικά
Guía Docente Electricidad karla Sanchez ΛΚ Εργ Φυσική
UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes FRANCISCO CRUZ CANTU ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Επίδειξη
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Φυσική
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro Κ-5 Κατευθυνόμενη Φυσική
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández ΛΚ Εργ
Remote
Φυσική
Laboratorio virtuale di circuiti cinzia scorzoni ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Remote
Φυσική
Costruzione di circuiti in serie e in parallalelo, misura dell'intensità e tensione, scoperta di conduttori e insolanti. Alessandra De Conti ΓΜ ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Remote
Εργ
Φυσική
Električni otpor i Ohmov zakon Anita Sečan ΓΜ Κατευθυνόμενη Φυσική
Mjerenje struje i napona Anita Sečan ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη Φυσική
Spajanje više trošila Anita Sečan Άλλο Κατευθυνόμενη Φυσική
Zekering gebruiken als beveiliging tegen Kortsluiting en overbelasting. Loran de Vries ΓΜ Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Κ-5
Άλλο
Κατευθυνόμενη Φυσική
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES W. Q. NEVES - IFCE ΛΚ Εργ
Κατευθυνόμενη
Φυσική
Montagem Circuito DC - Lab Virtual José Lucas Nassif Maluf ΛΚ Κατευθυνόμενη
Εργ
Φυσική
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Συζητήστε
Άλλο
Μαθηματικά
Φυσική
Άλλο
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
ΠΡ-Αρχ
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Επίδειξη
Συζητήστε
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
ΚΕ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
Άλλο
ΚΕ
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Φυσική
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Κατευθυνόμενη
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Κατευθυνόμενη
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Μαθηματικά
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
Κατευθυνόμενη
Εργ
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Μαθηματικά
Άλλο
Φυσική
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ Φυσική

Γλώσσα Λήψη ή Εκτέλεση Βοηθήματα
Αγγλικά Όλα English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Αζερμπαϊτζάνι Όλα Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Αϊτιανά Όλα Haitian Download Run now Twous Konstriksyon Sikwi: DC
Αλβανικά Όλα shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Αμχαρικά Όλα Amharic Download Run now የኤሌክትሪክ እትበት 
Αραβικά Όλα العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Βασκικα Όλα Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Βιετναμέζικα Όλα Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Βοσνιακά Όλα Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Βουλγαρικά Όλα български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Γαλλικά Όλα français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Γερμανικά Όλα Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Γκουτζαράτι Όλα Gujarati Download Run now વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કીટ: DC
Δανικά Όλα Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Εβραϊκά Όλα עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Εσθονικά Όλα Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Ιαπωνικά Όλα 日本語 Download Run now 直流回路キット
Ινδονησιακά Όλα Bahasa Indonesia Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Ισλανδικά Όλα íslenska Download Run now Rafrásarsmíðasett: Jafnstraumur
Ισπανικά Όλα español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ισπανικά (Μεξικό) Όλα español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD
Ισπανικά (Περού) Όλα español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Ιταλικά Όλα italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Καζάχικα Όλα Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Καταλανικά Όλα català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Κινέζικα - Απλά Όλα 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Κινέζικα - Παραδοσιακά Όλα 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Κορεάτικα Όλα 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Κροατικά Όλα hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Λετονικά Όλα Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Λευκορωσικά Όλα беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Λιθουανικά Όλα Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Μαλαισιανά Όλα Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar
Μαορί Όλα Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Μαράθι Όλα मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Μογγολικά Όλα Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Νορβηγικά Μπόκμαλ Όλα Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Νορβηγικά Νινόρσκ Όλα Norwegian Nynorsk Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Ολλανδικά Όλα Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Ουαλικά Όλα Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Ουγγρικά Όλα magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Ουζμπέκικα Όλα Uzbek Download Run now Elektr zanjirini yig‘ish:O‘zgarmas tok
Ουκρανικά Όλα українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Περσικά Όλα فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Πολωνικά Όλα polski Download Run now Obwody prądu stałego
Πορτογαλικά Όλα português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Πορτογαλικά (Βραζιλίας) Όλα português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC Λήψη του PDF με χρήσιμες υποδείξεις για εκπαιδευτικούς
Ρουμάνικα Όλα română Download Run now Kit construcție circuite c. c.
Ρωσικά Όλα русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Σέρβικα Όλα Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Σλοβάκικα Όλα Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Σλοβένικα Όλα Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Σουηδικά Όλα svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Ταϊλανδικά Όλα ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Ταμίλ Όλα Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Τελούνγκου Όλα Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά Όλα Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Τσέχικα Όλα čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Φέριστ Όλα Faroese Download Run now Ravmagn verkstað
Φινλανδικά Όλα suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Χίντι Όλα हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα Σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js