Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα

Εργαλειοθήκη δημιουργίας κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα Στιγμιότυπο οθόνης Λήψη Ενσωμάτωση
 • Κύκλωμα σε σειρά
 • Κύκλωμα σε παραλληλία
 • Νόμος του Ohm
Java Logo Original Sim and Translations

Περιεχόμενο

 • Κύκλωμα σε σειρά
 • Κύκλωμα σε παραλληλία
 • Νόμος του Ohm
 • Νόμος Kirchoff

Description

Ένα κιτ ηλεκτρονικών στον υπολογιστή σας! Κατασκευάστε κυκλώματα με αντιστάτες, λαμπτήρες, μπαταρίες και διακόπτες. Πάρτε μετρησεις με το ρεαλιστικό αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Δείτε το κύκλωμα σαν σχηματικό διάγραμμα ή αλλάξτε σε ρεαλιστική προβολή.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού.
 • Κατασκευάστε κυκλωματα από σχηματικά διαγράμματα.
 • Χρησιμοποιήστε αμπερόμετρο και βολτόμετρο για να πάρετε ενδείξεις από τα κυκλώματα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις και τους συσχετισμούς στα κυκλώματα.
 • Συζητήστε τις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού, σε κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα.
 • Αναπτύξτε το σκεπτικό σας για να εξηγήσετε τις μετρήσεις στα κυκλώματα.
 • Προσδιορίστε την αντίσταση των αντικειμένων καθημερινής χρήσης μέσα στην "τσάντα".
Version 1.1.5

Teacher Tips

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET. ( PDF ).

Video Primer

Please sign in to watch the video primer

Teacher-Submitted Activities

Capacitor_Lab_Basics _html_Remote_lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Resistance in a Wire Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΚΕ
Εργ
Remote
Φυσική
Ohm's Law Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
Κ-5
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Remote
Εργ
Φυσική
Introduction to Circuits Remote Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Remote
Φυσική
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
MC Φυσική
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Επίδειξη
Φυσική
Discovering patterns of current and voltage in series and parallel circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Argenta Price, Alan Calac ΛΚ Εργ
Guided
Φυσική
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Επίδειξη
Εργ
Φυσική
Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock ΠΡ-Αρχ Εργ Φυσική
De Resistencia y Ley de Ohm A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΓΜ
ΛΚ
ΚΕ
Εργ
Guided
Remote
Φυσική
Introducción a Circuitos Eléctricos A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Trish Loeblein (traducción Diana López) ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Remote
Εργ
ΚΕ
Discuss
Guided
Φυσική
Series and Parallel circuits basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Kristi Goodwin ΓΜ Εργ Φυσική
Circuit inquiry for Middle school A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Jefferson County Middle School Workshop ΓΜ Εργ Φυσική
Intro to Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Elyse Zimmer ΛΚ Εργ Φυσική
How Can You Light A Bulb? A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Julie Henderleiter ΓΜ
Κ-5
Εργ
Guided
Φυσική
Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Rosemary Boardman ΓΜ Guided Φυσική
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Circuits 3 Day Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 3: Conductors and Insulators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines. Meaghan Hixson Κ-5 Εργ Φυσική
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΛΚ
ΓΜ
Άλλο Μαθηματικά
Χημεία
Βιολογία
Φυσική
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Άλλο Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Αυτή η συνεισφορά σχεδιάστηκε από το PhET. Diana López Κ-5
ΓΜ
Guided
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Discuss
Χημεία
Μαθηματικά
Φυσική
Αστρονομία
Series, parallel circuits Bilal Sengez ΛΚ Εργ
Remote
Φυσική
Understanding Circuits David Wirth ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Discuss
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Series Circuit Simulation Bill Braun ΛΚ Εργ
ΚΕ
Remote
Φυσική
Parallel Circuit Electrical Relationships Bill Braun ΛΚ Remote
Εργ
ΚΕ
Φυσική
Kirchhoff's Law Omar Adwan ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
Remote
Φυσική
I, V and R in circuits Suchitra CHEPIN ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
Εργ
Remote
Guided
Φυσική
Ohm's Law Omar Adwan ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
Εργ
Φυσική
DC Measuring Devices Omar Adwan ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Φυσική
Capacitor and Dielectric 2 Bassam Rashed ΠΡ-Αρχ
Άλλο
ΛΚ
ΠΡ-Προ
Guided
ΚΕ
Επίδειξη
Remote
Εργ
Φυσική
Electricity in the Home David Wirth ΛΚ Remote
Discuss
ΚΕ
Εργ
Φυσική
Conductors and Insulators Heather Gaughan Κ-5 Guided
Remote
Άλλο
Electrical Circuits Intro Heather Gaughan Κ-5 Guided
Remote
Άλλο
Ohm's Law Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink ΛΚ Guided
Εργ
Remote
Φυσική
Electric Circuits Simulation: Building Models Larry Smith ΠΡ-Αρχ Remote
Εργ
Φυσική
Ohm's Law Lab - Virtual Eric Weiss ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ
ΚΕ
Remote
Φυσική
Simple Series and Parallel Circuits Lab David Waters ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Remote
ΚΕ
Εργ
Φυσική
DC Circuit Lab Sean Boston ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
Εργ Φυσική
Conductors and Insulators Yanel Leroux Κ-5 ΚΕ
Guided
Εργ
Φυσική
Series & Parallel Circuits PhET Lab Michael Aitken ΛΚ Guided
Εργ
Επίδειξη
ΚΕ
Φυσική
Virtual Circuit Lab Derek Martin ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Virtual Lab - Circuit Basics Jeremy smith ΓΜ
ΛΚ
Εργ
Guided
Φυσική
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan ΛΚ Εργ Φυσική
Arbeitsblatt einfache Stromkreise v.1.0 Lukas Feitknecht ΠΡ-Προ Guided Φυσική
Guia de trabajo - Kit de Construcción de Circuitos: CD Julio César Páez García - Maria Camila Llorente Castro Κ-5 Guided Φυσική
Ley de Ohm y circuitos básicos Eugenio Manuel Fernández ΛΚ Εργ
Remote
Φυσική
Spajanje više trošila Anita Sečan Άλλο Guided Φυσική
Elektriciteit Roland Van Kerschaver Άλλο
Κ-5
Guided Φυσική
Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
Άλλο
ΓΜ
ΚΕ
Guided
Άλλο
Discuss
Άλλο
Φυσική
Μαθηματικά
Atividades sobre Eletricidade nos OA's do PhET Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΠΡ-Αρχ
ΓΜ
Guided
ΚΕ
Discuss
Επίδειξη
Εργ
Άλλο
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Associação de Resistores (Misto) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Άλλο
ΛΚ
ΓΜ
ΚΕ
Guided
Άλλο
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Associação de Resistores (Paralelo) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Guided
Φυσική
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Associação de Resistores (Série) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Guided
Άλλο
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Conceitos de Circuitos Elétricos no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΛΚ
ΓΜ
Άλλο
Guided
ΚΕ
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Άλλο
Voltagem, Amperagem e Resistência Elétrica no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
Άλλο
ΛΚ
ΚΕ
Guided
Άλλο
Επιστήμη της Γης
Άλλο
Φυσική
Μαθηματικά
Circuitos Elétricos (Básico) no "Circuit Construction Kit: DC (HTML5)" Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales ΓΜ
ΛΚ
Άλλο
ΚΕ
Guided
Άλλο
Εργ
Άλλο
Μαθηματικά
Επιστήμη της Γης
Φυσική
Leis de Kirchhoff Thiago Henrique de Vasconcelos ΠΡ-Αρχ
ΛΚ
ΓΜ
Εργ Φυσική

Γλώσσα Download or Run Tips
Αγγλικά All English Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Αζερμπαϊτζάνι All Azerbaijani Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Αλβανικά All shqip Download Run now Kompleti për ndërtimin e qarkut: DC
Αραβικά All العربية Download Run now أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر
Βασκικα All Euskara Download Run now Zirkuituak eraikitzeko tresneria: KZ
Βιετναμέζικα All Tiếng Việt Download Run now Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Βοσνιακά All Bosanski Download Run now Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC)
Βουλγαρικά All български Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Γαλλικά All français Download Run now Kit de construction de circuit: CC
Γερμανικά All Deutsch Download Run now Stromkreise schalten: Gleichstrom
Γκουτζαράτι All Gujarati Download Run now સર્કિટ કન્સ્ટ્રક્શન કિટ બાય નિકુંજ સવાણી 
Δανικά All Dansk Download Run now Kredsløbs-konstruktion: DC
Εβραϊκά All עברית Download Run now בניית מעגל חשמלי: DC
Εσθονικά All Eesti Download Run now Vooluringi koostamine: Alalisvool
Ιαπωνικά All 日本語 Download Run now 直流回路キット
Ισπανικά All español Download Run now Kit de Construcción de Circuitos: CD
Ισπανικά (Μεξικό) All español (México) Download Run now Kit de construcción de circuitos: CD
Ισπανικά (Περού) All español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos: DC
Ιταλικά All italiano Download Run now Kit creazione circuiti: corrente continua
Καζάχικα All Kazakh Download Run now Тұрақты токтың электр тізбегі
Καταλανικά All català Download Run now Kit de construcció de circuit: corrent continu (CC)
Κινέζικα - Απλά All 中文 (中国) Download Run now 电路组建实验:直流
Κινέζικα - Παραδοσιακά All 中文 (台灣) Download Run now Circuit Construction Kit: DC_電路組裝套件:直流電
Κορεάτικα All 한국어 Download Run now 회로제작 키트: DC
Κροατικά All hrvatski Download Run now Dizajniranje strujnih krugova
Λετονικά All Latviešu Download Run now Elektriskās ķēdes veidošana (DC)
Λευκορωσικά All беларускі Download Run now Канструктар ланцугоў пастаяннага току
Λιθουανικά All Lietuvių Download Run now Elektrinės grandinės sudarymas 
Μαορί All Maori Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Μαράθι All मराठी Download Run now विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC 
Μογγολικά All Монгол (Монгол) Download Run now Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл
Νορβηγικά Μπόκμαλ All Norsk bokmål Download Run now DC-Kretskonstruksjon
Ολλανδικά All Nederlands Download Run now Circuit constructiedoos: gelijkstroom
Ουαλικά All Welsh Download Run now Pecyn Adeiladu Cylched: CU
Ουγγρικά All magyar Download Run now Áramkörépítő egyenfeszültségre
Ουκρανικά All українська Download Run now Лабораторія електрики: Постійний струм
Περσικά All فارسی Download Run now Circuit Construction Kit: DC
Πολωνικά All polski Download Run now Obwody prądu stałego
Πορτογαλικά All português Download Run now Kit de Construção de Circuitos: DC
Πορτογαλικά Βραζιλίας All português (Brasil) Download Run now Kit para Montar Circuito DC
Ρωσικά All русский Download Run now Электрическая цепь постоянного тока
Σέρβικα All Српски Download Run now Струјно коло - једносмерна струја (DC)
Σλοβάκικα All Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd
Σλοβένικα All Slovenščina Download Run now Enosmerni električni krog
Σουηδικά All svenska Download Run now Konstruera kretsar (Likström)
Ταϊλανδικά All ไทย Download Run now ชุดเครื่องมือต่อวงจรไฟฟ้า: กระแสตรง
Ταμίλ All Tamil Download Run now நேரோட்ட சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப்பெட்டி
Τελούνγκου All Telugu Download Run now విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామాగ్రి పేటిక:DC; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ
Τουρκικά All Türkçe Download Run now Devre Kurulum Aracı: DC
Τσέχικα All čeština Download Run now Stavebnice obvodů: DC
Φινλανδικά All suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Χίντι All हिंदी Download Run now परिपथ निर्माण सामग्री : DC 

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.

Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.12+, Safari 12+, latest version of Chrome.

Linux Systems:
Not officially supported. Please contact phethelp@colorado.edu with troubleshooting issues.

Ομάδα σχεδίασης Βιβλιοθήκες τρίτων Ευχαριστίες στους
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js