मराठी (Marathi)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) Download Run now
Syre-Base opløsninger Java आम्ल-आम्लारी द्रावण Download Run now
Arealbygger (HTML5) HTML क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) Download Run now
Aritmetisk Flash अंकगणित Download Run now
Vekselvirkning mellem atomer Java अण्विक आंतरक्रिया Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML संतुलिकरण (HTML5) Download Run now
Balance akt Java संतुलिकरण Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger Java रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Download Run now
Balloner og opdrift Java फुगा आणि प्लावकता Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Download Run now
Batterispænding Java बॅटरीचा दाब Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Beers lovlaboratorium Java बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java प्रकाशाचे अपवर्तन Download Run now
Farvesammensætning Flash कृष्णिका वर्णपंक्ती Download Run now
Byg en brøk Java अपुर्णांक बनवा Download Run now
Byg et molekyle Java रेणु बनवा Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML अणु बनवा (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java अणु बनवा Download Run now
Opdrift Flash प्लावकता Download Run now
Kondensator-lab Java कपॅसिटर प्रयोगशाळा Download Run now
Ladninger og felter (HTML5) HTML भार आणि क्षेत्र (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash प्रभार आणि क्षेत्र Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Stød-laboratorium Flash दे धक्का ! Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML रंग ओळख (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java रंग ओळख Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) Download Run now
Koncentration Java संहती Download Run now
Ledningsevne Java वाहकता Download Run now
Massefylde Flash घनता Download Run now
Kost og motion Java खाणे आणि व्यायाम Download Run now
Elektrisk felthockey Java विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Download Run now
Energiskaterpark Java एनर्जी स्केट पार्क Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Download Run now
Ændring af udtryk (HTML5) HTML पदावली शोध (HTML5) Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML फॅरेडेचा नियम (HTML5) Download Run now
faradays-law Flash फॅरेडेचा नियम Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java द्रव - दाब आणि प्रवाह Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java एक प्रतलीय बल Download Run now
Krafter og bevægelse Java बल आणि गती Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5) Download Run now
Lav brøkpar Java अपुर्णांकाच्या जोड्या Download Run now
Brøkintro Java अपुर्णांकांची माहिती Download Run now
Friktion (HTML5) HTML घर्षण (HTML5) Download Run now
Friktion Flash घर्षण Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML फंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Funktions-bygger: Basis (HTML5) HTML फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java वायूचे गुणधर्म Download Run now
Genudseende - basis Java जनूक अविष्करण - प्राथमिक Download Run now
Generator Java जनित्र (जनरेटर) Download Run now
Geometrisk optik Flash पकाशीय भूमिती Download Run now
Tegning af rette linier (HTML5) HTML आलेखावर रेषा काढने (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Tiltrækningslaboratorium Java गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML हुक चा नियम (HTML5) Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java समस्थनिके आणि अणू भार Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) Download Run now
Månelander Flash चंदावरोहण Download Run now
Magnet og kompas Java चुंबक आणि होकायंत्र Download Run now
Magneter og elektromagneter Java चुंबक आणि विद्युतचुंबक Download Run now
Lav en 10'er (HTML5) HTML १० बनवा (HTML5) Download Run now
Mikrobølger Java सुक्ष्मतरंग Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML रेणुता (HTML5) Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML रेणूचे आकार (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java द्विमित चलन Download Run now
Mit solsystem Flash माझी सूर्यमाला Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML ओहमचा नियम (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash ओहमचा नियम Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java प्रकाशविद्युत परिणाम Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH (सामु) मापन (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java भूपट्ट विवर्तन Download Run now
Plinko-sandsynlighed (HTML5) HTML प्लिन्को संभाव्यता (HTML5) Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java उतरण : बल आणि गती Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML तारेमधील विरोध (HTML5) Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Tilstandsformer: Indledning Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Enhedscirklen (HTML5) HTML त्रिकोणमितीची सफ़र (HTML5) Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML दाबाखाली (HTML5) Download Run now
Under tryk Java दाबाखाली Download Run now
Stykpris (HTML5) HTML एकाचा दर (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash सदिशांची बेरीज Download Run now
Bølgeinterferens Java तरंग प्रतिघात Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML दोरी वरील लाट (HTML5) Download Run now
Stående bølge Flash दोरी वरील लाट Download Run now

Simuleringer som endnu ikke kan oversættes til Marathi

De resterende simuleringer kan oversættes ved hjælp af PhET oversættelsesværktøj.