मराठी (Marathi)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) Download Run now
- Java आम्ल-आम्लारी द्रावण Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) Download Run now
Aritmetika Flash अंकगणित Download Run now
Međudjelovanje atoma Java अण्विक आंतरक्रिया Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML संतुलिकरण (HTML5) Download Run now
- Java संतुलिकरण Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) Download Run now
- Java रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Download Run now
Plinski Zakoni Java फुगा आणि प्लावकता Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) Download Run now
Jednostavni strujni krug Java बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java बॅटरीचा दाब Download Run now
- HTML बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
- Java बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) Download Run now
- Java प्रकाशाचे अपवर्तन Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash कृष्णिका वर्णपंक्ती Download Run now
Složi razlomak Java अपुर्णांक बनवा Download Run now
sastavi molekulu Java रेणु बनवा Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML अणु बनवा (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java अणु बनवा Download Run now
density-and-buoyancy Flash प्लावकता Download Run now
Kondenzatori Java कपॅसिटर प्रयोगशाळा Download Run now
- HTML भार आणि क्षेत्र (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash प्रभार आणि क्षेत्र Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
- Flash दे धक्का ! Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML रंग ओळख (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java रंग ओळख Download Run now
- HTML कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) Download Run now
- Java संहती Download Run now
Vodljivost Java वाहकता Download Run now
Gustoća Flash घनता Download Run now
- Java खाणे आणि व्यायाम Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java एनर्जी स्केट पार्क Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML पदावली शोध (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML फॅरेडेचा नियम (HTML5) Download Run now
Faradayev zakon indukcije Flash फॅरेडेचा नियम Download Run now
- Java द्रव - दाब आणि प्रवाह Download Run now
Koncept sile Java एक प्रतलीय बल Download Run now
Forces and Motion Java बल आणि गती Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java अपुर्णांकाच्या जोड्या Download Run now
Uvod u razlomke Java अपुर्णांकांची माहिती Download Run now
Trenje (HTML5) HTML घर्षण (HTML5) Download Run now
Trenje Flash घर्षण Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML फंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
- HTML फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java वायूचे गुणधर्म Download Run now
- Java जनूक अविष्करण - प्राथमिक Download Run now
Generator Java जनित्र (जनरेटर) Download Run now
Optička Klupa Flash पकाशीय भूमिती Download Run now
- HTML आलेखावर रेषा काढने (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
- Java गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML हुक चा नियम (HTML5) Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java समस्थनिके आणि अणू भार Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash चंदावरोहण Download Run now
Magnet i Kompas Java चुंबक आणि होकायंत्र Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java चुंबक आणि विद्युतचुंबक Download Run now
- HTML १० बनवा (HTML5) Download Run now
Mikrovalovi Java सुक्ष्मतरंग Download Run now
- HTML रेणुता (HTML5) Download Run now
- HTML रेणूचे आकार (HTML5) Download Run now
- HTML रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java द्विमित चलन Download Run now
Solarni sustavi Flash माझी सूर्यमाला Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML ओहमचा नियम (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash ओहमचा नियम Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Fotoelektrični efekt Java प्रकाशविद्युत परिणाम Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH (सामु) मापन (HTML5) Download Run now
- Java भूपट्ट विवर्तन Download Run now
- HTML प्लिन्को संभाव्यता (HTML5) Download Run now
Radio Valovi Java रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java उतरण : बल आणि गती Download Run now
- HTML अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML तारेमधील विरोध (HTML5) Download Run now
Reverzibilan proces Java परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) Download Run now
Agragatna stanja tvari Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Stanje materije: osnovno Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML त्रिकोणमितीची सफ़र (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML दाबाखाली (HTML5) Download Run now
- Java दाबाखाली Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML एकाचा दर (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash सदिशांची बेरीज Download Run now
Interferencija valova Java तरंग प्रतिघात Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML दोरी वरील लाट (HTML5) Download Run now
Valovi na žici Flash दोरी वरील लाट Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Marathi

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.