मराठी (marathi)

Happe-aluse lahused (HTML5) HTML आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) Download Run now
Happe-aluse lahused Java आम्ल-आम्लारी द्रावण Download Run now
- HTML क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) Download Run now
Aritmeetika Flash अंकगणित Download Run now
Aatomitevaheline vastastikmõju Java अण्विक आंतरक्रिया Download Run now
Tasakaaluharjutus (HTML5) HTML संतुलिकरण (HTML5) Download Run now
- Java संतुलिकरण Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine (HTML5) HTML रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) Download Run now
Keemiliste võrrandite tasakaalustamine Java रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Download Run now
Õhupallid & üleslõkkejõud Java फुगा आणि प्लावकता Download Run now
Õhupallid ja staatiline elekter (HTML5) HTML फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) Download Run now
Patarei ja takistiga vooluring Java बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Download Run now
Patarei pinge Java बॅटरीचा दाब Download Run now
Beeri seadus (HTML5) HTML बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
- Java बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Download Run now
Valguse murdumine (HTML5) HTML प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) Download Run now
- Java प्रकाशाचे अपवर्तन Download Run now
Mustkiirguri spekter Flash कृष्णिका वर्णपंक्ती Download Run now
- Java अपुर्णांक बनवा Download Run now
Ehita molekul Java रेणु बनवा Download Run now
Ehita aatom (HTML5) HTML अणु बनवा (HTML5) Download Run now
Ehita aatom Java अणु बनवा Download Run now
Üleslükkejõud Flash प्लावकता Download Run now
Mahtuvuslabor Java कपॅसिटर प्रयोगशाळा Download Run now
- HTML भार आणि क्षेत्र (HTML5) Download Run now
Laengud ja väljad Flash प्रभार आणि क्षेत्र Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (AC+DC) Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Download Run now
Virtuaalne vooluringi labor (DC) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
Põrkelabor Flash दे धक्का ! Download Run now
Värvuse tajumine (HTML5) HTML रंग ओळख (HTML5) Download Run now
Värvuse tajumine Java रंग ओळख Download Run now
Kontsentratsioon (HTML5) HTML कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) Download Run now
- Java संहती Download Run now
Elektrijuhtivus Java वाहकता Download Run now
Tihedus Flash घनता Download Run now
Söömine ja liikumine (kehamassiindeks KMI) Java खाणे आणि व्यायाम Download Run now
Elektrivälja hoki Java विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Download Run now
Energia rula park Java एनर्जी स्केट पार्क Download Run now
Energia rulapark: algtõed (HTML5) HTML एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Download Run now
- HTML पदावली शोध (HTML5) Download Run now
Faraday elektromagnetlabor Java फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Download Run now
Faraday seadus (HTML5) HTML फॅरेडेचा नियम (HTML5) Download Run now
Faraday seadus Flash फॅरेडेचा नियम Download Run now
- Java द्रव - दाब आणि प्रवाह Download Run now
jõud-1d Java एक प्रतलीय बल Download Run now
Jõud ja liikumine Java बल आणि गती Download Run now
Jõud ja liikumine: algtõed (HTML5) HTML बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Võrdsed murrud (HTML5) HTML अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5) Download Run now
- Java अपुर्णांकाच्या जोड्या Download Run now
- Java अपुर्णांकांची माहिती Download Run now
Hõõrdumine (HTML5) HTML घर्षण (HTML5) Download Run now
Hõõrdumine Flash घर्षण Download Run now
Funktsiooni ehitamine (HTML5) HTML फंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
- HTML फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
Gaasi omadused Java वायूचे गुणधर्म Download Run now
- Java जनूक अविष्करण - प्राथमिक Download Run now
Generaator Java जनित्र (जनरेटर) Download Run now
geomeetriline optika Flash पकाशीय भूमिती Download Run now
- HTML आलेखावर रेषा काढने (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid (HTML5) HTML गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) Download Run now
Gravitatsioon ja orbiidid Java गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Download Run now
Gravitatsioonilabor (HTML5) HTML गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Gravitatsioonilabor Java गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Download Run now
Hooke'i seadus (HTML5) HTML हुक चा नियम (HTML5) Download Run now
Isotoobid ja aatommass (HTML5) HTML समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान (HTML5) Download Run now
Isotoobid ja aatommass Java समस्थनिके आणि अणू भार Download Run now
Travoltage (HTML5) HTML जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) Download Run now
Kuul maanduja Flash चंदावरोहण Download Run now
Magnet ja kompass Java चुंबक आणि होकायंत्र Download Run now
Magnetid ja elektromagnetid Java चुंबक आणि विद्युतचुंबक Download Run now
- HTML १० बनवा (HTML5) Download Run now
- Java सुक्ष्मतरंग Download Run now
Molaarne kontsentratsioon (HTML5) HTML रेणुता (HTML5) Download Run now
- HTML रेणूचे आकार (HTML5) Download Run now
- HTML रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) Download Run now
Tasapinnaline liikumine Java द्विमित चलन Download Run now
Minu päikesesüsteem Flash माझी सूर्यमाला Download Run now
Ohmi seadus (HTML5) HTML ओहमचा नियम (HTML5) Download Run now
Ohmi seadus Flash ओहमचा नियम Download Run now
- HTML लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Fotoelektriline efekt Java प्रकाशविद्युत परिणाम Download Run now
pH skaala (HTML5) HTML pH (सामु) मापन (HTML5) Download Run now
- Java भूपट्ट विवर्तन Download Run now
- HTML प्लिन्को संभाव्यता (HTML5) Download Run now
- Java रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Download Run now
Kaldpind: jõud ja liikumine Java उतरण : बल आणि गती Download Run now
- HTML अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) Download Run now
Juhtme takistus (HTML5) HTML तारेमधील विरोध (HTML5) Download Run now
Pööratavad reaktsioonid Java परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Download Run now
Rutherfordi hajumine (HTML5) HTML रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) Download Run now
Agregaatolekud Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
- HTML पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
Aine olekud: põhiline Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
- HTML त्रिकोणमितीची सफ़र (HTML5) Download Run now
Surve all (HTML5) HTML दाबाखाली (HTML5) Download Run now
- Java दाबाखाली Download Run now
- HTML एकाचा दर (HTML5) Download Run now
- Java तरंग प्रतिघात Download Run now
Lainetus ahelas (HTML5) HTML दोरी वरील लाट (HTML5) Download Run now
Lainetus ahelas Flash दोरी वरील लाट Download Run now
Vektori lisamine Flash सदिशांची बेरीज Download Run now

Simulatsioonid, mida pole veel marathi keelde tõlgitud

Ülejäänud simulatsioonid saab tõlkida PhET Translation Utility abil.