Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner


Download 所有文件都是以 zip 的格式进行压缩


标题 Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner
描述 Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå forskjellen mellom pådrag og utganger i en enhetsoperasjon * forstå hvordan kombinasjoner av pådrag må brukes for å oppnå ønskede tilstander i prosessen
科目 化学, 物理学
等级 高中
类型 实验室
持续时间 60 分钟
是否包含答案
语言 书面挪威语
关键词 kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
仿真程序 浓度 (HTML5)


作者 Rune Mathisen
联系邮件 skole@bitjungle.com
学校/组织 Porsgrunn videregående skole
提交日期 17-12-4
更新日期 17-12-4