Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner


Download 或者您要將所有檔案以 zip 檔下載。


主題 Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner
說明 Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå forskjellen mellom pådrag og utganger i en enhetsoperasjon * forstå hvordan kombinasjoner av pådrag må brukes for å oppnå ønskede tilstander i prosessen
科目 化學, 物理
程度 高中
類型 實驗室
時間 60 分鐘
解答
語言 Norwegian Bokmal
關鍵字 kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
模擬教學 Concentration_濃度 (HTML5)


作者 Rune Mathisen
聯繫 Email skole@bitjungle.com
學校 / 機構 Porsgrunn videregående skole
提交日期 2017/12/4
更新日期 2017/12/4