Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner
Mô tả Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå forskjellen mellom pådrag og utganger i en enhetsoperasjon * forstå hvordan kombinasjoner av pådrag må brukes for å oppnå ønskede tilstander i prosessen
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Norwegian Bokmal
Từ khoá kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Rune Mathisen
Email liên lạc skole@bitjungle.com
Trường / Tổ chức Porsgrunn videregående skole
Ngày đăng ký 04/12/2017
Ngày cập nhật 04/12/2017