Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pådrag og utganger i enhetsoperasjoner
Beskrivelse Læringsmål for denne aktiviteten: * forstå forskjellen mellom pådrag og utganger i en enhetsoperasjon * forstå hvordan kombinasjoner av pådrag må brukes for å oppnå ønskede tilstander i prosessen
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Norsk bokmål
Nøkkelord kjemiprosess, pådrag, prosesskontroll, utgang
Simuleringer Concentration (HTML5)


Forfattere Rune Mathisen
E-post for kontakt skole@bitjungle.com
Skole / Organisasjon Porsgrunn videregående skole
Lastet opp 04.12.17
Oppdatert 04.12.17