Vật lý

Screenshot of the simulation Áp suất
Áp suất
Screenshot of the simulation Bong bóng và Sự nổi
Bong bóng và Sự nổi
Screenshot of the simulation Bong bóng và tĩnh điện
Bong bóng và tĩnh điện
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Screenshot of the simulation Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo
Screenshot of the simulation Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
new-ribbon Screenshot of the simulation Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Screenshot of the simulation Các lực trên 1 trục tọa độ
Các lực trên 1 trục tọa độ
Screenshot of the simulation Calculus Grapher
Calculus Grapher
Screenshot of the simulation Cân bằng
Cân bằng
Screenshot of the simulation Cấu trúc vùng năng lượng
Cấu trúc vùng năng lượng
Screenshot of the simulation Chất bán dẫn
Chất bán dẫn
new-ribbon Screenshot of the simulation Chất khí: phần giới thiệu
Chất khí: phần giới thiệu
Screenshot of the simulation Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng
Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng
Screenshot of the simulation Chuyển động của đạn tử
Chuyển động của đạn tử
Screenshot of the simulation Chuyển động tròn của Bọ rùa
Chuyển động tròn của Bọ rùa
Screenshot of the simulation Chuyển động trong mặt phẳng.
Chuyển động trong mặt phẳng.
Screenshot of the simulation Con lắc lò xo
Con lắc lò xo
new-ribbon Screenshot of the simulation Con lắc lò xo: những điều cơ bản
Con lắc lò xo: những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Cộng hưởng
Cộng hưởng
new-ribbon Screenshot of the simulation Cộng vector
Cộng vector
Screenshot of the simulation Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Công viên trượt ván.
Công viên trượt ván.
Screenshot of the simulation Dòng và áp suất chất lỏng
Dòng và áp suất chất lỏng
Screenshot of the simulation Đèn neon và đèn phóng điện
Đèn neon và đèn phóng điện
Screenshot of the simulation Điện tích bức xạ
Điện tích bức xạ
Screenshot of the simulation Điện tích và điện trường
Điện tích và điện trường
Screenshot of the simulation Điện trở của một dây dẫn
Điện trở của một dây dẫn
Screenshot of the simulation Điện trường
Điện trường
Screenshot of the simulation Định luật Coulomb
Định luật Coulomb
Screenshot of the simulation Định luật Faraday
Định luật Faraday
Screenshot of the simulation Định luật Hooke
Định luật Hooke
Screenshot of the simulation Định luật Ohm
Định luật Ohm
Screenshot of the simulation Độ dẫn điện
Độ dẫn điện
Screenshot of the simulation Động cơ phân tử
Động cơ phân tử
Screenshot of the simulation Game định thời bằng phương pháp phóng xạ
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ
new-ribbon Screenshot of the simulation Giao thoa sóng
Giao thoa sóng
Screenshot of the simulation Giao thoa sóng lượng tử
Giao thoa sóng lượng tử
Screenshot of the simulation Giếng kép và liên kết cộng hoá trị
Giếng kép và liên kết cộng hoá trị
Screenshot of the simulation Hiệu thế của Pin.
Hiệu thế của Pin.
Screenshot of the simulation Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng.
Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng.
Screenshot of the simulation Hiệu ứng nhà kính
Hiệu ứng nhà kính
Screenshot of the simulation Hiệu ứng Quang điện
Hiệu ứng Quang điện
Screenshot of the simulation Hockey điện
Hockey điện
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Kéo căng DNA
Kéo căng DNA
Screenshot of the simulation Kẹp quang và ứng dụng
Kẹp quang và ứng dụng
Screenshot of the simulation Khách bộ hành
Khách bộ hành
Screenshot of the simulation Khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng
Screenshot of the simulation Kiểu dao động chuẩn tắc
Kiểu dao động chuẩn tắc
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
new-ribbon Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản
Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Screenshot of the simulation Lực và Chuyển động
Lực và Chuyển động
Screenshot of the simulation Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Mạch Bóng đèn
Mạch Bóng đèn
Screenshot of the simulation Mạch điện Pin - Điện trở
Mạch điện Pin - Điện trở
Screenshot of the simulation Ma sát
Ma sát
Screenshot of the simulation Máy định dạng sóng quang lượng tử
Máy định dạng sóng quang lượng tử
Screenshot of the simulation Máy phát điện
Máy phát điện
Screenshot of the simulation Mặt phẳng nghiêng
Mặt phẳng nghiêng
Screenshot of the simulation Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động
Screenshot of the simulation Mật độ
Mật độ
Screenshot of the simulation Mê lộ
Mê lộ
Screenshot of the simulation Moment lực
Moment lực
Screenshot of the simulation Mô hình Nguyên tử Hydrogen
Mô hình Nguyên tử Hydrogen
Screenshot of the simulation MRI
MRI
Screenshot of the simulation Nam châm và la bàn
Nam châm và la bàn
Screenshot of the simulation Nam châm và nam châm điện
Nam châm và nam châm điện
Screenshot of the simulation Nguyệt xa
Nguyệt xa
Screenshot of the simulation Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng thuận nghịch
Screenshot of the simulation Phản ứng và tốc độ phản ứng
Phản ứng và tốc độ phản ứng
Screenshot of the simulation Phân tử và ánh sáng
Phân tử và ánh sáng
Screenshot of the simulation Con lắc
Con lắc
Screenshot of the simulation Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn
Lực hấp dẫn
Screenshot of the simulation Phóng xạ Alpha
Phóng xạ Alpha
Screenshot of the simulation Phóng xạ Beta
Phóng xạ Beta
Screenshot of the simulation Quang hình
Quang hình
new-ribbon Screenshot of the simulation Quang phổ của thể đen
Quang phổ của thể đen
new-ribbon Screenshot of the simulation Sóng
Sóng
Screenshot of the simulation Sóng âm
Sóng âm
Screenshot of the simulation Sóng trên một sợi dây
Sóng trên một sợi dây
Screenshot of the simulation Sóng Vô tuyến
Sóng Vô tuyến
new-ribbon Screenshot of the simulation Sự khuếch tán
Sự khuếch tán
Screenshot of the simulation Sự nổi
Sự nổi
Screenshot of the simulation Sự phân hạch
Sự phân hạch
Screenshot of the simulation Tán xạ Rutherford
Tán xạ Rutherford
Screenshot of the simulation Tạo dựng một nguyên tử
Tạo dựng một nguyên tử
Screenshot of the simulation Thái Dương Hệ của tôi
Thái Dương Hệ của tôi
Screenshot of the simulation Thị giác màu
Thị giác màu
Screenshot of the simulation Thí nghiệm Davisson-Germer
Thí nghiệm Davisson-Germer
Screenshot of the simulation Thí nghiệm Stern-Gerlach
Thí nghiệm Stern-Gerlach
new-ribbon Screenshot of the simulation Tính chất của chất khí
Tính chất của chất khí
Screenshot of the simulation Tổng hợp sóng
Tổng hợp sóng
Screenshot of the simulation Trạng thái của vật chất
Trạng thái của vật chất
Screenshot of the simulation Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Trạng thái liên kết lượng tử
Trạng thái liên kết lượng tử
Screenshot of the simulation Tụ điện
Tụ điện
Screenshot of the simulation Tụ điện: phần cơ bản
Tụ điện: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Tương tác nguyên tử
Tương tác nguyên tử
Screenshot of the simulation Va chạm
Va chạm
new-ribbon Screenshot of the simulation Vẽ đường cong thực nghiệm
Vẽ đường cong thực nghiệm
Screenshot of the simulation Vi ba
Vi ba
Screenshot of the simulation Xác suất Plinko
Xác suất Plinko