Xếp theo cấp lớp THCS

Screenshot of the simulation Áp suất
Áp suất
Screenshot of the simulation Ẩm thực và Thể dục
Ẩm thực và Thể dục
Screenshot of the simulation Băng hà
Băng hà
Screenshot of the simulation Biểu thức
Biểu thức
Screenshot of the simulation Bong bóng và Sự nổi
Bong bóng và Sự nổi
Screenshot of the simulation Bong bóng và tĩnh điện
Bong bóng và tĩnh điện
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo
Screenshot of the simulation Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Bộ lắp ráp mạch điện: DC
Screenshot of the simulation Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo
Screenshot of the simulation Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)
new-ribbon Screenshot of the simulation Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng
Screenshot of the simulation Các kênh trên màng tế bào
Các kênh trên màng tế bào
Screenshot of the simulation Các lực trên 1 trục tọa độ
Các lực trên 1 trục tọa độ
Screenshot of the simulation Cân bằng
Cân bằng
Screenshot of the simulation Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
Cân bằng phương trình phản ứng hoá học
new-ribbon Screenshot of the simulation Chất khí: phần giới thiệu
Chất khí: phần giới thiệu
Screenshot of the simulation Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư
Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư
Screenshot of the simulation Chọn lọc tự nhiên
Chọn lọc tự nhiên
Screenshot of the simulation Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng
Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng
Screenshot of the simulation Chuyển động của đạn tử
Chuyển động của đạn tử
Screenshot of the simulation Chuyển động tròn của Bọ rùa
Chuyển động tròn của Bọ rùa
Screenshot of the simulation Chuyển động trong mặt phẳng.
Chuyển động trong mặt phẳng.
new-ribbon Screenshot of the simulation Con lắc lò xo: những điều cơ bản
Con lắc lò xo: những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Cộng Vector
Cộng Vector
Screenshot of the simulation Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Công viên ván trượt: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Công viên trượt ván.
Công viên trượt ván.
Screenshot of the simulation Diện tích
Diện tích
Screenshot of the simulation Dung dịch muối và đường
Dung dịch muối và đường
Screenshot of the simulation Đại số với mô hình diện tích
Đại số với mô hình diện tích
Screenshot of the simulation Đẳng thức: 2 biến
Đẳng thức: 2 biến
Screenshot of the simulation Đẳng thức: những điều cơ bản
Đẳng thức: những điều cơ bản
Screenshot of the simulation Điện tích và điện trường
Điện tích và điện trường
Screenshot of the simulation Điện trở của một dây dẫn
Điện trở của một dây dẫn
Screenshot of the simulation Định luật Faraday
Định luật Faraday
Screenshot of the simulation Định luật Ohm
Định luật Ohm
Screenshot of the simulation Đồng vị và nguyên tử khối
Đồng vị và nguyên tử khối
Screenshot of the simulation Đồ thị độ dốc - đoạn chắn
Đồ thị độ dốc - đoạn chắn
Screenshot of the simulation Đồ thị hàm bậc 2
Đồ thị hàm bậc 2
Screenshot of the simulation Đồ thị Hàm tuyến tính
Đồ thị Hàm tuyến tính
Screenshot of the simulation Game định thời bằng phương pháp phóng xạ
Game định thời bằng phương pháp phóng xạ
new-ribbon Screenshot of the simulation Giao thoa sóng
Giao thoa sóng
Screenshot of the simulation Hàm số
Hàm số
Screenshot of the simulation Hàm số: phần cơ bản
Hàm số: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Hiệu thế của Pin.
Hiệu thế của Pin.
Screenshot of the simulation Hiệu ứng nhà kính
Hiệu ứng nhà kính
Screenshot of the simulation Hình dạng phân tử: phần cơ bản
Hình dạng phân tử: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Hockey điện
Hockey điện
Screenshot of the simulation John Travoltage
John Travoltage
Screenshot of the simulation Khách bộ hành
Khách bộ hành
Screenshot of the simulation Khúc xạ ánh sáng
Khúc xạ ánh sáng
Screenshot of the simulation Lasers
Lasers
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Lực hấp dẫn và quỹ đạo
Screenshot of the simulation Lực và Chuyển động
Lực và Chuyển động
Screenshot of the simulation Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Lực và chuyển động: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Mạch Bóng đèn
Mạch Bóng đèn
Screenshot of the simulation Mạch điện Pin - Điện trở
Mạch điện Pin - Điện trở
Screenshot of the simulation Mảng kiến tạo
Mảng kiến tạo
Screenshot of the simulation Ma sát
Ma sát
Screenshot of the simulation Máy phát điện
Máy phát điện
Screenshot of the simulation Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động
Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động
Screenshot of the simulation Mật độ
Mật độ
Screenshot of the simulation Mê lộ
Mê lộ
Screenshot of the simulation Moment lực
Moment lực
Screenshot of the simulation Muối và độ hoà tan
Muối và độ hoà tan
Screenshot of the simulation Nam châm và la bàn
Nam châm và la bàn
Screenshot of the simulation Nam châm và nam châm điện
Nam châm và nam châm điện
Screenshot of the simulation Nguyệt xa
Nguyệt xa
Screenshot of the simulation Nồng độ
Nồng độ
Screenshot of the simulation Phân số
Phân số
new-ribbon Screenshot of the simulation Phân số: đẳng thức
Phân số: đẳng thức
new-ribbon Screenshot of the simulation Phân số: hỗn số
Phân số: hỗn số
new-ribbon Screenshot of the simulation Phân số: phần giới thiệu
Phân số: phần giới thiệu
Screenshot of the simulation Phân tử và ánh sáng
Phân tử và ánh sáng
Screenshot of the simulation Phép nhân với mô hình diện tích
Phép nhân với mô hình diện tích
Screenshot of the simulation Con lắc
Con lắc
Screenshot of the simulation Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY
Screenshot of the simulation Lực hấp dẫn
Lực hấp dẫn
Screenshot of the simulation Phóng xạ Alpha
Phóng xạ Alpha
Screenshot of the simulation Phương trình
Phương trình
Screenshot of the simulation Quả cân và lò xo
Quả cân và lò xo
Screenshot of the simulation Quang hình
Quang hình
new-ribbon Screenshot of the simulation Quang phổ của thể đen
Quang phổ của thể đen
Screenshot of the simulation Thị giác màu
Thị giác màu
Screenshot of the simulation Sân chơi tỷ lệ
Sân chơi tỷ lệ
new-ribbon Screenshot of the simulation Sóng
Sóng
Screenshot of the simulation Sóng âm
Sóng âm
Screenshot of the simulation Sóng trên một sợi dây
Sóng trên một sợi dây
Screenshot of the simulation Sóng Vô tuyến
Sóng Vô tuyến
Screenshot of the simulation Số học
Số học
Screenshot of the simulation Số thập phân với mô hình diện tích
Số thập phân với mô hình diện tích
new-ribbon Screenshot of the simulation Sự khuếch tán
Sự khuếch tán
Screenshot of the simulation Sự nổi
Sự nổi
Screenshot of the simulation Sự phân hạch
Sự phân hạch
Screenshot of the simulation Tạo dựng một nguyên tử
Tạo dựng một nguyên tử
Screenshot of the simulation Tạo dựng một Phân tử
Tạo dựng một Phân tử
new-ribbon Screenshot of the simulation Tạo ra một Phân số
Tạo ra một Phân số
Screenshot of the simulation Thang đo pH
Thang đo pH
Screenshot of the simulation Thang đo pH: phần cơ bản
Thang đo pH: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Tính chất của chất khí
Tính chất của chất khí
Screenshot of the simulation Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản
Screenshot of the simulation Trò chơi Ước lượng
Trò chơi Ước lượng
Screenshot of the simulation Tụ điện
Tụ điện
Screenshot of the simulation Tụ điện: phần cơ bản
Tụ điện: phần cơ bản
Screenshot of the simulation Tỷ suất đơn vị
Tỷ suất đơn vị
Screenshot of the simulation Va chạm
Va chạm
Screenshot of the simulation Vẽ đồ thị theo thực nghiệm
Vẽ đồ thị theo thực nghiệm
Screenshot of the simulation Vi ba
Vi ba
Screenshot of the simulation Xác suất Plinko
Xác suất Plinko