Sóng

Sóng Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Tần số
 • Biên độ
 • Tốc độ sóng

Chủ đề

 • Tần số
 • Biên độ
 • Tốc độ sóng
 • Bước sóng
 • Nước
 • Âm
 • Ánh sáng

Mô tả

Tạo sóng bằng vòi nước, loa hay laser! Điều chỉnh tần số và biên độ rồi quan sát tác dụng của chúng. Nghe âm do loa phát ra và khám phá yếu tố tạo ra màu sắc của ánh sáng.

Mục tiêu học tập

 • Tạo sóng bằng nước, âm, ánh sáng và quan sát mối liên hệ của chúng.
 • Bàn luận về tính chất của sóng bằng ngôn ngữ thông thường.
 • Giải thích sự ảnh hưởng của tần số và biên độ lên các đặc trưng của sóng.
 • Thiết kế một thí nghiệm để đo tốc độ sóng.
Phiên bản 1.0.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Khoa học về trái đất
Alineación de PhET con los planes de estudio de la SEP para Preescolar (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López K-5 Có hướng dẫn
Demo
Thảo luận
Toán
Vật lý
Intro to Waves I: Basics of waves in liquids Don Loving THCS
UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Introduction to Waves: Liquid Matter, Sound, and Light Lonny Villalobos, M.Ed. THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Wave Intro Simulation Worksheet Bonnie Meaders THCS Lab Vật lý

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Sam Reid (lead developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Noah Podolefsky (original designer)
 • Wendy Adams
 • Diana López Tavares
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Katie Woessner
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js