Cộng Vector: phương trình

Cộng Vector: phương trình Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Phương trình
 • Vectors
 • Các thành phần của Vector

Chủ đề

 • Phương trình
 • Vectors
 • Các thành phần của Vector
 • Cộng Vector

Mô tả

Thử nghiệm với các phương trình vector và so sánh các tổng và hiệu vector. Điều chỉnh các vector cơ sở hoặc tìm hiểu phép nhân với số vô hướng bằng cách thay đổi các hệ số trong phương trình. Xác lập vector trong các hệ toạ độ Descartes hay toạ độ cực và quan sát độ lớn, góc và các thành phần của mỗi vector.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả vector khi nhân nó với một số vô hướng
 • Vẽ sơ đồ các vector biểu diễn phép cộng và trừ vector
 • So sánh kết quả của mỗi phương trình vector

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

HSN-VM.B.4c
Understand vector subtraction v - w as v + (-w), where -w is the additive inverse of w, with the same magnitude as w and pointing in the opposite direction. Represent vector subtraction graphically by connecting the tips in the appropriate order, and perform vector subtraction component-wise.
HSN-VM.B.5
(+) Multiply a vector by a scalar.
HSN-VM.B.5a
Represent scalar multiplication graphically by scaling vectors and possibly reversing their direction; perform scalar multiplication component-wise, e.g., as c(vx, vy) = (cvx, cvy).
HSN-VM.B.5b
Compute the magnitude of a scalar multiple cv using ||cv|| = |c|v. Compute the direction of cv knowing that when |c|v ≠ 0, the direction of cv is either along v (for c > 0) or against v (for c < 0).
Phiên bản 1.0.0

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Vật lý
Hoá học
vectors Abdullah Ziad UG-Adv
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
vector addition omar khalid THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Lab
Vật lý
Vector Addition Worksheet Awis Anadani THPT
UG-Intro
THCS
Lab
Khác
Bài tập
Demo
Vật lý
equilibrium of forces tahani sarayreh THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Guia do Estudante - Encontre o Vetor Resultante RONIVAN SOUSA DA SILVA SUTTINI THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Mbledhja me vektorë: Barazimet
Anh Tất cả English Download Run now Vector Addition: Equations
Basque Tất cả Euskara Download Run now Bektore-batuketa: ekuazioak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Sabiranje vektora: Jednačine
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Adição de Vetores: Equações
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 向量的和:等式
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Vector Addition: Equations_向量加法:方程式
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Zbrajanje vektora: jednadžbe
Do Thái Tất cả עברית Download Run now חיבור וקטורים: משוואות
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Vektor-addition: Ligninger
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Vektor Addition: Gleichungen
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 벡터 더하기: 방정식
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Optellen van vectoren: vergelijkingen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Vektorösszeadás: egyenletek
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Προσθήκη διανυσμάτων: Εξισώσεις
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Векторларды қосу: Теңдеулер
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Vektoru saskaitīšana: Vienādojumi
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Векторын Нийлбэр: Томъёо
Nga Tất cả русский Download Run now Сложение векторов: Уравнения
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now ベクトル加算:方程式
Persian Tất cả فارسی Download Run now جمع بردار: معادلات
Pháp Tất cả français Download Run now Addition de Vecteurs: Equations 
Polish Tất cả polski Download Run now Dodawanie wektorów: równania
Serbian Tất cả Српски Download Run now Сабирање вектора: Једначине
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skladanie vektorov: rovnice
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Adición de Vectores: Ecuaciones Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Adición de Vectores: Ecuaciones Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Adición de Vectores: Ecuaciones
Telugu Tất cả Telugu Download Run now సదిశల సంకలనం: సమీకరణాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Vektör Ekleme: Denklemler
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Додавання векторів. Рівняння Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Somma vettoriale: equazioni

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Brandon Li (developer)
 • Chris Malley (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Diana López Tavares
 • Amanda McGarry
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js