Các trạng thái của vật chất

Các trạng thái của vật chất Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Liên kết nguyên tử
 • Hoá học
 • Lưỡng cực
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Liên kết nguyên tử
 • Hoá học
 • Lưỡng cực
 • Thế tương tác
 • Phân tử

Mô tả

Quan sát các mô hình phân tử khác nhau khi ở trạng thái rắn, lỏng và hơi. Thêm/bớt nhiệt lượng rồi quan sát sự chuyển pha. Thay đổi nhiệt độ hay thể tích của bình chứa và quan sát đồ thị áp suất/nhiệt độ theo thời gian thực. Tìm liên hệ giữa thế tương tác và lực tương tác phân tử.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả mô hình phân tử của chất rắn, lỏng và khí.
 • Mở rộng mô hình cho sự chuyển pha.
 • Mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ lên hành trạng của phân tử.
 • Mô tả ảnh hưởng của thể tích đến nhiệt độ, áp suất và trạng thái của vật.
 • Tìm liên hệ giữa đồ thị áp suất/nhiệt độ với hành trạng của phân tử.
 • Diễn giải đồ thị của thế liên nguyên tử.
 • Mô tả mối liên hệ giữa lực tác dụng lên nguyên tử và thế tương tác.
 • Mô tả ý nghĩa vật lý của các tham số trong thế Lennard-Jones và mối liên hệ với hành trạng của phân tử.
Phiên bản 1.10

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo
Bài tập
Lab
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Gases Understanding physical properties of gases (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Vật lý
Hoá học
Kinetic Molecular Theory- Introduction (inquiry-based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab Hoá học
Vật lý
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Hoá học
Intermolecular Forces and Molecules - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Concept Questions for Chemistry using PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
UG-Intro
THPT
MC Hoá học
Intermolecular Forces and States of Matter - Interactive Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Ted Clark, Julia Chamberlain UG-Intro Demo Hoá học
Reactions and Rates 4: Equilibrium LeChatlier Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Hoá học
Kinetic Molecular theory review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo Vật lý
Hoá học
States of Matter (Inquiry based) Phase Change and Phase diagrams Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Hoá học
States of Matter PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Mahoney Mahoney THCS Lab Hoá học
Vật lý
Phases of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams THCS
THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
States of Matter for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Khoa học về trái đất
Hoá học
States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Emily Firchau THPT Lab Hoá học
Exploring Changes in States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jackie Esler THCS Lab Vật lý
Hoá học
States of Matter Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Br Lucien Blain THPT Lab Vật lý
Hoá học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất
States of Matter Guided Activity - PhET Simulation Rebecca Dillon THCS
THPT
Từ xa
Có hướng dẫn
Hoá học
States of Matter lab handout Simona Haas THPT Lab
Bài tập
Từ xa
Hoá học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
States of Matter PhET John Swiniuch THPT Có hướng dẫn Hoá học
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny UG-Intro Lab Vật lý
Phase Changes using States of Matter Sim Mary Arny UG-Intro Lab Vật lý
Thermal Expansion Pravesh Rohilla UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
States of Matter - Solid,Liquid,Gas Jeremy Wegner THPT
THCS
Câu hỏi
Bài tập
Lab
Hoá học
Vật lý
Staes of Matter Exploration Brian Underwood THPT Lab
States of Matter Simulation Lab Kelly Vaughan THCS Lab Vật lý
Hoá học
De fasen van een stof Azzedine Toutouh UG-Intro
THPT
Bài tập
Demo
Lab
MC
Khoa học về trái đất
Vật lý
Hoá học
물질의 상태SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) UG-Intro
THCS
THPT
Lab
Demo
Khác
Sinh học
Khoa học về trái đất
Vật lý
Hoá học
Guía de aprendizaje "La Materia y sus estados" Lilibeth Jara K-5 Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
ESTADOS DE LA MATERIA Cesia Garcia K-5 Có hướng dẫn Khoa học về trái đất
Gli stati della materia Luca Allegranti THCS Có hướng dẫn
Lab
Hoá học
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Gjendjet Agregate të Lëndës
Amharic Tất cả Amharic Download Run now የ አካል ሁኔታ
Anh Tất cả English Download Run now States of Matter
Arabic Tất cả العربية Download Run now حالات المادة
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now حالات المادة
Basque Tất cả Euskara Download Run now Materia-egoerak
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Стан рэчыва
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Agregatna stanja
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Estados da matéria
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Estados da Matéria
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 物质状态
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now States of Matter 物質的狀態
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Agragatna stanja tvari
Czech Tất cả čeština Download Run now Stavy hmoty
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מצבי צבירה
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Tilstandsformer
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Aggregatzustände
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Agregaatolekud
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Estados da materia
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ნივთიერების მდგომარეობა
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 물질의 상태
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now De fasen van een stof
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Halmazállapotok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Καταστάσεις της Ύλης
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Wujud Zat
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ :
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Заттың түрлері
Khmer Tất cả Khmer Download Run now ស្ថានភាព​រូបធាតុ
Kurdish Tất cả کوردی Download Run now دۆخه‌کانی مادده
Kurdish (Thổ Nhĩ Kỳ) Tất cả Kurdish (Turkey) Download Run now Rewşên Made
Lào Tất cả Lao Download Run now ການນໍາ
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Состојба на материјата
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Keadaan Jirim
Marathi Tất cả मराठी Download Run now पदार्थांच्या स्थिती
Nga Tất cả русский Download Run now Состояния вещества
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 物質の状態(States of Matter)
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Aggregattilstander
Persian Tất cả فارسی Download Run now حالت های ماده
Pháp Tất cả français Download Run now États de la matière
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Olomuodot
Polish Tất cả polski Download Run now Stany materii
Romanian Tất cả română Download Run now Stări de agregare
Serbian Tất cả Српски Download Run now Агрегатна стања
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Skupenstvo látky
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Agregatna stanja snovi
Swahili Tất cả Swahili Download Run now Hali ya mada
Tamil Tất cả Tamil Download Run now சடபொருணிலைகள்
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Estados de la Materia
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Estados de la Materia
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Estados de la Materia
Thái Tất cả ไทย Download Run now สถานะของสาร
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Materiens tillstånd
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Maddenin halleri
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Maddalaryň hallary:
Uzbek Tất cả Uzbek Download Run now States of Matter
Ý Tất cả italiano Download Run now Stati della Materia

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Wendy Adams
 • Paul Beale
 • John Blanco (developer)
 • Sarah McKagan
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • Trish Loeblein
 • Piccolo