Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Phản ứng hoá học
 • Chất phản ứng giới hạn
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Phản ứng hoá học
 • Chất phản ứng giới hạn

Mô tả

Tự làm bánh sandwich và thử xem bạn có thể làm được bao nhiêu bánh với các thành phần khác nhau. Làm tương tự với các phản ứng hoá học. Thử xem bạn có thể tạo ra bao nhiêu sản phẩm với các lượng chất phản ứng khác nhau. Thử trò chơi để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về chất phản ứng, sản phẩm và chất dư. Bạn có thể lấy điểm tối đa trong mỗi màn không?

Mục tiêu học tập

 • Nhận biết sự bảo toàn nguyên tử trong các phản ứng hoá học.
 • Dùng thí dụ cụ thể thí dụ như làm sandwich để mô tả ý nghĩa của việc dùng chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
 • Xác định chất phản ứng có giới hạn trong phản ứng hoá học.
 • Tiên đoán lượng sản phẩm và chất dư sau phản ứng dựa trên lượng chất phản ứng và tỷ số các phân tử trong phương trình phản ứng đã cân bằng.
 • Tiên đoán lượng chất phản ứng để có lượng sản phẩm và chất dư đã cho bằng cách dùng khái niệm chất phản ứng có giới hạn.
 • Dịch từ ngôn ngữ ký hiệu (công thức hoá học) sang cách biểu diễn vật chất (hình ảnh) dưới dạng phân tử.
Phiên bản 1.05

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Reactants, Products, and Leftovers Activity 2: Limiting Reactants in Chemical Reactions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Từ xa
Bài tập
MC
Lab
Thảo luận
Hoá học
Reactants, Products and Leftovers Activity 1: Intro to Chemical Reactions and Limiting Reactants Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THCS
THPT
Bài tập
Từ xa
Lab
Hoá học
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Bài tập
Hoá học
Concept Questions for Chemistry using PhET Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
UG-Intro
THPT
MC Hoá học
Reactants, Products, and Leftovers Review Activity: Limiting Reactants in Chemical Reactions Review Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Thảo luận
MC
Bài tập
Lab
Hoá học
Reactants, Products, and Leftovers Concept Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Câu hỏi Hoá học
Limiting Reactants Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Kelly Lancaster, Kathy Perkins UG-Intro
THPT
Bài tập
Câu hỏi
Lab
Hoá học
Physical vs Chemical Change 8th grade Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Becca Kreidler THCS Lab Hoá học
Reacciones químicas Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Silvia Calderón THPT Câu hỏi
Lab
Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Sinh học
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Physical Science Limiting Reactants Intro Valerie Chapple THCS
THPT
Lab Hoá học
Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton DANILO JOSE F PINTO THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Hoá học
Opdrachten bij Reactanten, producten en resten Koen van der Sluijs THPT Lab Hoá học

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Anh Tất cả English Download Run now Reactants, Products and Leftovers
Basque Tất cả Euskara Download Run now Erreaktiboak, Produktuak eta Soberakinak
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now REAKTANTI,PRODUKTI REAKCIJE I VIŠKOVI
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Reagentes, Produtos e excesso
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 反应物,生成物及未反应物
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Reactants, Products and Leftovers 反應物, 生成物及未反應的
Czech Tất cả čeština Download Run now Reaktanty, produkty a nezreagované
Danish Tất cả Dansk Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מגיבים, תוצרים ושאריות
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Reaktanten, Produkte und Überschuss
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Reactivos, Productos e Sobrantes
Georgian Tất cả ქართული Download Run now რეაგენტები, რეაქციის პროდუქტები და ნარჩენები
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 반응물과 생성물
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Reactanten, Producten en Resten
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Reaktánsok, termékek és maradékok
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Αντιδραστήρια, Προϊόντα και Υπολείμματα
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Реагент, өнімдер және қалдықтар
Khmer Tất cả Khmer Download Run now អង្គធាតុប្រតិករ ផលិតផល និង​សំណល់
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 反応物、生成物とその残り
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Reaktanter, produkter og rester
Persian Tất cả فارسی Download Run now واکنش دهنده ها،محصول ها و پس مانده ها
Pháp Tất cả français Download Run now Réactifs, Produits et Restes
Polish Tất cả polski Download Run now Reagenty, Produkty i Pozostałości
Portuguese Tất cả português Download Run now Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso
Serbian Tất cả Српски Download Run now РЕАКТАНТИ,ПРОДУКТИ РЕАКЦИЈЕ И ВИШКОВИ
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Reaktant, Produkty a Zostatky
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Reaktanti, produkti in ostanki
Spanish Tất cả español Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Reactivos, Productos y Sobrantes
Thái Tất cả ไทย Download Run now สารตั้งต้น, ผลิตภัณฑ์ และสารเหลือ
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Reaktanter, produkter och rester
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Reaksiyona girenler,Ürünler ve kalanlar
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Himiki reagentler,önümler we galyndylar
Ý Tất cả italiano Download Run now Reagenti e prodotti

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Wendy Adams
 • Patricia Loeblein
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D