Mô phỏng Flash không còn hoạt động trong các trình duyệt mới.
Tìm hiểu thêm

Hãy tài trợ để giúp chúng tôi tiếp tục việc chuyển đổi mô phỏng sang dạng HTML5!

Chuyển động của đạn tử

Chuyển động của đạn tử Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Mô tả

Bắn một chiếc xe ra khỏi nòng đại bác và cố gắng bắn trúng mục tiêu. Nghiên cứu chuyển động của đạn tử bằng cách bắn đạn là các vật khác nhau. Chọn góc bắn, tốc độ ban đầu và khối lượng đạn. Tìm hiểu việc biểu diễn bằng vector và thêm sức cản không khí để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.

Mục tiêu học tập

 • Xác định ảnh hưởng của các tham số đến quỹ đạo của vật (độ cao ban đầu của súng, góc bắn, tốc độ ban đầu, khối lượng của vật, đường kính của vật và cao độ) trong trường hợp có/không có sức cản không khí.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của các điều kiện ban đầu lên quỹ đạo của đạn tử và giải thích cho điều tiên đoán đó.
 • Ước tính nơi vật rơi với các điều kiện ban đầu đã cho.
 • Xác định tính độc lập của chuyển động theo 2 phương x và y.
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.
 • Mô tả ảnh hưởng của lực cản lên vận tốc và gia tốc.
 • Bàn luận về chuyển động của đạn tử bằng ngôn ngữ thông thường (như: góc bắn, tốc độ ban đầu, độ cao ban đầu, tầm xa, thời gian bay...).
Phiên bản 2.03

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý
A Projectile Motion-Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
MC
Vật lý
Kinematic Equation Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Shea Phillips THPT Có hướng dẫn Vật lý
Quadratic Projectiles Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. beki toussaint THPT Lab Toán
Experimental Design: Projectile Motion! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jamie Schoenberger THCS Lab
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Air Resistance Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý
Projectile investigation for Middle School Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Khoa học về trái đất
Vật lý
Toán
Math in Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sam Jones THPT Lab
Math in Motion - Tasks Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Sam Jones THPT Lab Toán
Testing Predictions for Projectile Motion Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Scott McCurdy THCS
THPT
Lab
Demo
Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Hoá học
Khoa học về trái đất
Vật lý
SBL-Projectile Motion Yuli Estrian THPT
THCS
Có hướng dẫn Vật lý
Projectile motion Mays Saleh UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion worksheet Lara Bayan Ahmad THPT
UG-Intro
UG-Adv
Lab
Từ xa
Bài tập
MC
Vật lý
Projectile Motion Worksheet Bader Edin Alarnaout UG-Intro Lab
MC
Vật lý
Projectile motion Ali alobathani UG-Adv
ĐH
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile motion shahad alhammadi UG-Intro Lab Vật lý
Horizontal projectile motion Sara Mohammed UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion alanood saud aziz THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile motion – Complementary Angles and Range Wafa’a Al Kathiri UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
projectile motion alya qasem UG-Intro Lab Vật lý
Worksheet Ameen Zaeteni UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion worksheet omar essam UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion zeyad mohammed UG-Intro Lab
Bài tập
Khác
Vật lý
projectile motion yousra luay UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Muath Saaid THCS
THPT
Bài tập
Lab
Demo
Vật lý
projectile motion Adnan Jabari THPT Lab Vật lý
Projectile Fatima Bin Ashour UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion maryam ghafouri THPT
UG-Intro
Khác
ĐH
UG-Adv
Bài tập
Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Motion Amna Binshemel UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
free fall Besan Rabaia THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
projectile motion Ahmed niazy UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Merwah Mohammed abdulahi UG-Intro
THPT
Lab Vật lý
Projectile Motion Lab Report Reem Ibrahim UG-Intro Lab
Bài tập
Vật lý
Projectile motion - Lab Report Aryam Ibrahim UG-Intro Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile motion Maitha Aldarmaki THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý
Projectile Motion Shahad Alhosani UG-Intro Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile motion Fatema Alshamsi UG-Intro
THPT
Lab
Từ xa
Vật lý
PROJECTILE MOTION LAB REPORT Aisha Alzaabi UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion abdul halim UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion (#lab) mohamed erfan UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý
projectile motion khawla alnimer UG-Intro Lab Vật lý
Projectile motion fatma khalifa THPT
ĐH
Khác
UG-Adv
UG-Intro
Từ xa
Lab
Bài tập
Vật lý
Projectile Motion meera ahli THPT
THCS
Từ xa
Lab
Vật lý
projectile motion experiment tasnim khattab UG-Intro Lab Vật lý
project motion Rodha Hamid ĐH Lab Vật lý
projectile motion Adnan Jabari THPT Lab Vật lý
projectile motion Abdul Halim UG-Intro Lab Vật lý
projectile motion abdulla faihan UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Ahd Shoshaa THPT
UG-Intro
UG-Adv
Có hướng dẫn
Thảo luận
Lab
Vật lý
Projectile Motion - Physics 1 Lab Ahmad Mohammad Bin Haidar UG-Intro Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Demo
Từ xa
Vật lý
Horizontal Projectile Motion Experiment Abdullah Kakah THPT Bài tập
Lab
Vật lý
projectile motion jawaher almazzmi UG-Intro Lab Vật lý
Projectile Motion Othman Fahmi Othman Ali UG-Adv
THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Projectile Motion Ali Al-Baiti THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
projectile motion worksheet Shurooq Aljaziri ĐH Lab Vật lý
projectile motion Yaser Habib Hafez UG-Intro Lab Vật lý
Horizontal Projectile amr samer UG-Intro Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Projectile motion Husain Baljeek THCS
THPT
UG-Adv
Lab
Bài tập
Từ xa
Vật lý
Toán
Projectile Motion Worksheet Abdelrahman Marwan Allan UG-Intro
THPT
UG-Adv
Từ xa
Lab
Vật lý
Projectile Motion Mohammed Hasan Hamid THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Projectile Motion Discovery Sean Boston THPT
UG-Intro
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Projectile Motion Experiments Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Fee Fall Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Projectile Motion - developing understanding. Dan Hanson THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
3 Projectile Motion Factors Mary Teren THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Projectile Motion Craig Reuter THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Bernadette Kozak THPT Lab Vật lý
Applications of Parametric Equations Andrzej Sokolowski UG-Intro
THPT
Bài tập Toán
Projectile Motion Lab Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Kinematics Wang Yunhe THPT Lab Vật lý
Projectile Investigation Teresa Gill THCS Lab
AP Physics PhET Projectile Motion Lab Nick Borowicz UG-Intro Lab
Projectile Motion-Using kinematic equations Elisabeth Pope THPT Lab Vật lý
LEARNING AND SIMULATING PROJECTILE MOTION Yuriy Pinelis UG-Intro Bài tập Vật lý
Projectile Motion Patrick Foley THPT Lab Vật lý
Projectile Motion - Fired at an Angle David Carroll UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Projectile Motion Homework Danny Rehn UG-Adv Bài tập
Linear and Quadratic Functions: analysis using graphing unkown unknown THPT Bài tập Toán
Projectile Motion Sarah Stanhope UG-Intro
THPT
Lab
Understanding Projectile Motion Nathan Balasubramanian THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Simulator Worksheet Shannon Wallace THPT Câu hỏi
Determination of angle of projection for maximum range Vincent Kizza THPT Lab Vật lý
Projectile Motion: Gravity & Air Resistance Steve Reeves THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Lab #2 Chris Cochran THCS Lab Toán
Vật lý
Projectile Motion Lab Exploration Jason Rott THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Investigation Robert Kennedy THPT Lab Vật lý
Projectiles Air Resistance - It's a Drag David Moutoux THPT Lab
Quantitative Predictions of Projectile Motion Scott McCurdy THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Demo
Vật lý
Projectile launch angle vs displacement Mick O'Byrne THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Toán
Projectile Motion Phet Simulation Activity Drew Isola THPT Câu hỏi
Lab
Projectile Motion and Air Resistance Adrian Carmichael THPT Lab
Investigating Projectile Motion John Scruggs THPT Lab
Projectile Simuation Brad Boyle THPT Lab Vật lý
Exploring Projectile Motion Cheri Wright THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Formal Lab Development and Report Michael Poynter THPT Lab Vật lý
Projectile Motion: The Basic Flight Path Steve Reeves THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Exploration curt miller THPT Lab Vật lý
Projectile Motion Investigation Jessica Mullins THPT Lab Vật lý
Lançamento de projétil Alfredo Melk THCS Từ xa Vật lý
Lançamento Oblíquo Emilene Eichelberger THPT Có hướng dẫn Vật lý
Movimento de projéteis y' e y" THPT Khác Vật lý
Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen THCS
Khác
ĐH
THPT
UG-Intro
UG-Adv
Bài tập
Có hướng dẫn
MC
Khác
Lab
Vật lý
Khác
Toán
Movimiento Parabolico. Comaparacion de datos walter Manuel Trujillo Yaipen UG-Adv
THPT
UG-Intro
K-5
THCS
ĐH
Khác
Từ xa
Bài tập
Demo
Lab
Toán
Khác
Vật lý
Practica de Movimiento Parabolico walter Manuel Trujillo Yaipen THCS
UG-Intro
THPT
UG-Adv
ĐH
Bài tập
Khác
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Practica Tiro Parabolico (traduccion) Gerardo Sarmiento THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 運動學 Aien Charity Grace White(白愛恩), Janet Chen(陳衫豫), Jonathon David White(白小明) UG-Intro Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Amharic Tất cả Amharic Download Run now የፕሮጀክታይል እንቅስቃሴ
Anh Tất cả English Download Run now Projectile Motion
Arabic Tất cả العربية Download Run now حركة قذيفة
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now حركة المقذوفات
Armenian Tất cả Armenian Download Run now Արկի շարժում
Basque Tất cả Euskara Download Run now Jaurtigaiaren ibilbidea
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Балістычных рух
Bengali Tất cả Bengali Download Run now প্রাসের গতি
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Kretаnje projektilа
Bồ Đào Nha Tất cả português Download Run now Lançamento de Projéteis
Bồ Đào Nha Brazil Tất cả português (Brasil) Download Run now Movimento de Projéteis
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 抛体运动
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 拋物線運動
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Gibanje projektila
Czech Tất cả čeština Download Run now Pohyb střely
Do Thái Tất cả עברית Download Run now שיגור
Đan Mạch Tất cả Dansk Download Run now Projektil-bevægelser
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Projektilbewegung
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Kehade heitmine
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Movemento de Proxectís
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ჭურვის გასროლა
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Mouvman pwojektil
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 포사체 운동
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Projectielbeweging
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Ágyúgolyó futam
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Κίνηση εκτοξευόμενων αντικειμένων
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Gerak Peluru (Gerak Parabola)
Kannada Tất cả Kannada Download Run now ಲೋಲಕ ಲ್ಯಾಬ್
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now снаряддын қозғалыс
Khmer Tất cả Khmer Download Run now ចលនាគ្រាប់បាញ់
Kurdish (Thổ Nhĩ Kỳ) Tất cả Kurdish (Turkey) Download Run now Livîna Pêkandinê
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Projektīvā kustība
Lithuanian Tất cả Lietuvių Download Run now Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Движење на проектил
Mã Lai Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Gerakan Luncur
Nga Tất cả русский Download Run now Баллистическое движение
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 放物運動(Projectile Motion)
Persian Tất cả فارسی Download Run now حرکت پرتابه
Pháp Tất cả français Download Run now Mouvement d'un projectile
Polish Tất cả polski Download Run now Rzuty
Serbian Tất cả Српски Download Run now Кретање пројектила ( Јеремија пали топа! )
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Pohyb strely
Swahili Tất cả Swahili Download Run now Mwendo mchomozo
Tamil Tất cả Tamil Download Run now எறிகணை நகர்ச்சி
Tây Ban Nha Tất cả español Download Run now Movimiento de un Proyectil
Tây Ban Nha (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Movimiento de un Proyectil
Tây Ban Nha (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Movimiento del Proyectil
Thái Tất cả ไทย Download Run now การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Projektilbana
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now projectile-motion
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Topyň hereketi
Ý Tất cả italiano Download Run now Moto del proiettile

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Macromedia Flash 9 or later
OS X 10.9.5 or later
Macromedia Flash 9 or later
Macromedia Flash 9 or later

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Michael Dubson (developer/lead)
 • Interviewer: Wendy Adams