Neuron

Neuron Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Sinh học
 • Tế bào
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Sinh học
 • Tế bào

Mô tả

Kích thích neuron và quan sát những gì xảy ra. Tạm ngừng, đi ngược/xuôi theo thời gian để quan sát các ion khi chúng di chuyển qua màng của neuron.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả lý do các ion có thể/không thể xuyên qua màng neuron.
 • Xác định và mô tả chức năng của kênh thoát và kênh có cổng.
 • Mô tả sự phụ thuộc của độ thấm của màng theo các loại kênh.
 • Mô tả chuỗi sự kiện tạo ra điện thế hoạt động.
Phiên bản 1.01

Công trình của Giáo viên

Neuron - an inquiry lesson idea Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Sinh học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
Action Potential Simulation - Guided Inquiry Activity Kara Reichert THPT
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Sinh học
Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential stacie forman THPT Có hướng dẫn Sinh học
Neuron Lab Karl Matulis THPT Lab
Science Teacher Hwa Tsu THPT Lab
Simulación de Acción Potencial - Actividad de Consulta Guiada Kara Reichert (Traducción por Mayra Tavares) THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Lab
Sinh học

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Anh Tất cả English Download Run now Neuron
Basque Tất cả Euskara Download Run now Neurona
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now NEURON
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Neurônio
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 神经元
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Neuron 神經元
Czech Tất cả čeština Download Run now neuron
Danish Tất cả Dansk Download Run now Neuron
Do Thái Tất cả עברית Download Run now תא עצב
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Stimulation eines Neurons
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Neuron
Georgian Tất cả ქართული Download Run now ნეირონი
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 뉴런
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Neuron működése
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Νευρώνας
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Нейрон
Khmer Tất cả Khmer Download Run now ណឺរ៉ូន
Macedonian Tất cả македонски Download Run now НЕВРОН
Nga Tất cả русский Download Run now Нейрон
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now ニューロン
Persian Tất cả فارسی Download Run now نورون
Pháp Tất cả français Download Run now Neurone
Polish Tất cả polski Download Run now Neuron
Serbian Tất cả Српски Download Run now НЕУРОН
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Neurón
Spanish Tất cả español Download Run now Neurona
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Neurona
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Neurona
Spanish (Spain) Tất cả español (España) Download Run now Neurona
Thái Tất cả ไทย Download Run now เซลล์ประสาท
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Neuron
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Nöron
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Neýron
Ý Tất cả italiano Download Run now Neurone

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Noah Podolefsky (Lead)
 • Wendy Adams
 • Katherine Perkins
 • John Blanco (developer)
 • Piccolo2D
 • JFreeChart
 • Francoise (Benay) Bentley
 • Janet Casagrand
 • Mike Klymkowsky