Đồ thị Hàm tuyến tính

Đồ thị Hàm tuyến tính Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Đồ thị của Hàm tuyến tính
 • Đường thẳng
 • Độ dốc
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Đồ thị của Hàm tuyến tính
 • Đường thẳng
 • Độ dốc

Mô tả

Tìm hiểu thế giới của đường thẳng. Nghiên cứu mối liên hệ giữa phương trình, độ dốc và đồ thị của đường thẳng. Hãy thử tài với game đường thẳng!

Mục tiêu học tập

 • Giải thích cách tính độ dốc của đường thẳng.
 • Vẽ đường thẳng có phương trình thuộc một trong hai dạng: độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc.
 • Viết phương trình dạng độ dốc-đoạn chắn hay điểm-độ dốc của một đường thẳng có đồ thị đã vẽ.
 • Tiên đoán sự thay đổi của đồ thị khi thay đổi các biến trong phương trình đường thẳng.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

8.EE.B.5
Graph proportional relationships, interpreting the unit rate as the slope of the graph. Compare two different proportional relationships represented in different ways. For example, compare a distance-time graph to a distance-time equation to determine which of two moving objects has greater speed.
8.EE.B.6
Use similar triangles to explain why the slope m is the same between any two distinct points on a non-vertical line in the coordinate plane; derive the equation y = mx for a line through the origin and the equation y = mx + b for a line intercepting the vertical axis at b.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-LE.A.1a
Prove that linear functions grow by equal differences over equal intervals, and that exponential functions grow by equal factors over equal intervals.
Phiên bản 1.00

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THPT
THCS
Có hướng dẫn
Từ xa
Toán
Point-Slope Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THPT
THCS
Có hướng dẫn Toán
Slope Lesson and Activity Sheet Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS
THPT
Có hướng dẫn Toán
Similar Triangles and Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Andrew Freeman THCS Có hướng dẫn Toán
Making Sense of Slope Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jim Freund THCS Có hướng dẫn Toán
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Sinh học
Hoá học
Vật lý
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Hoá học
Toán
Sinh học
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Demo
Lab
Thảo luận
Có hướng dẫn
Bài tập
Hoá học
Toán
Vật lý
Thiên văn học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
PhET Simulations Aligned for AP Physics C Roberta Tanner THPT Khác Vật lý
Linear Relationships - 7th Grade ASC Weston Steinberg THCS Có hướng dẫn
Demo
Toán
Introduction to Linear Relationships -7th Grade Weston Steinberg THCS Có hướng dẫn Toán
NGSS Simulation Alignment/Correlation Matthew Huffine THPT
UG-Intro
K-5
THCS
Demo
Khác
Khác
Coeficiente Angular e Equação Reduzida da Reta. José Gleison Alves da Silva e Francisco Régis Vieira Alves THPT Có hướng dẫn
Khác
Toán
1차 방정식의 그래프 SIM 사용지침서 이화국(Wha Kuk Lee) THCS
THPT
Lab
Demo
Toán
Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
Thiên văn học

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Amharic Tất cả Amharic Download Run now መስመር መሳል
Anh Tất cả English Download Run now Graphing Lines
Arabic Tất cả العربية Download Run now تمثيل المستقيمات
Basque Tất cả Euskara Download Run now Lerroak marraztuz
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Crtanje pravih
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Traçando Retas
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 直线图形
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 描繪所有直線
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Crtanje pravaca
Czech Tất cả čeština Download Run now Kreslení přímky
Danish Tất cả Dansk Download Run now Tegning af rette linier
Do Thái Tất cả עברית Download Run now ציר הגרפים
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Gerade anpassen
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 그래프에 선 그리기
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Grafieken tekenen
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Egyenesek ábrázolása
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις γραμμών
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Menggambar Garis
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Графикалық сызықтар
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Grafisk framstilling av rette linjer
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Grafisk framstilling av rette linjer
Persian Tất cả فارسی Download Run now رسم خطوط
Pháp Tất cả français Download Run now Traceur de droites
Polish Tất cả polski Download Run now Wykresy prostych
Serbian Tất cả Српски Download Run now Цртање правих
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Grafy lineárnej funkcie
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Načrtovanje premic
Spanish Tất cả español Download Run now Dibujando líneas
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Dibujando líneas
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Graficando Líneas
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Räta linjens ekvation
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Doğrusal Denklem Grafikleri
Ý Tất cả italiano Download Run now Rette nel Piano Cartesiano

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Ariel Paul (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Bryce Gruneich
 • Karina Hensberry
 • Patricia Loeblein
 • Amanda McGarry
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D