Gene Machine: The Lac Operon

Mô phỏng chưa được dịch sang ngôn ngữ này. Bạn có thể xem bản tiếng Anh dưới đây.

Gene Machine: The Lac Operon Ảnh chụp màn hình
Browser-Compatible Version
 • Điều hoà gene
 • Gene
 • Sự biến dưỡng trong tế bào
Java via CheerpJ: We've partnered with Leaning Technologies to allow our Java sims to run in a browser.
This sim is not compatible with iPads.
Java Version: Supports offline use and offers improved performance.

Chủ đề

 • Điều hoà gene
 • Gene
 • Sự biến dưỡng trong tế bào
 • Tế bào

Mô tả

Tạo dựng một mạng lưới gene! Lac operon là một tập hợp các gene chịu trách nhiệm trong quá trình biến dưỡng lactose trong nhiều tế bào vi khuẩn. Tìm hiểu tác dụng của đột biến trong lac operon bằng cách thêm/bớt gene vào/ra DNA.

Mục tiêu học tập

 • Tiên đoán ảnh hưởng của việc đột biến gene lên quá trình biến dưỡng của lactose.
 • Tiên đoán ảnh hưởng của việc thay đổi mật độ lactose lên quá trình biến dưỡng của lactose.
 • Giải thích vai trò của LacI, LacZ, và LacY trong sự điều tiết lactose.
Phiên bản 1.04

Công trình của Giáo viên

Gene Machine: Lac Operon -an inquiry lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro Câu hỏi
Bài tập
Lab
Sinh học
lac Operon Simulation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Chris Justus THPT Câu hỏi
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Vật lý
Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học
Guided Exploration on Lac Operon Function Joseph Esquibel UG-Intro Có hướng dẫn Sinh học
Operon Modeling 2.0 Bob Kuhn THPT Có hướng dẫn Sinh học
PhET Simulation- Lac Operon Pj Foley THPT Thảo luận
Demo
Lab
Có hướng dẫn
Sinh học
Study Guide for lac Operon Simulation Daryle LaFleur THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Sinh học

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Afrikaans Tất cả Afrikaans Download Run now Gene Masjien: Die Lak Operon
Arabic, Saudi Arabia Tất cả العربية (السعودية) Download Run now مصنعة الجينات: اللاك أوبريون
Basque Tất cả Euskara Download Run now Geneen Makina: Lac Operona
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Gene Machine: The Lac Operon
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 基因合成机:乳糖操纵子
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 基因機器: 乳糖操縱組
Danish Tất cả Dansk Download Run now Genmaskine: Laktosegengruppe
Do Thái Tất cả עברית Download Run now מכונת הגנים: אופרון הלקטוז
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Genmaschine: Das Lactose-Operon
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Geenimasin: lac operon
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 유전자 기계: 락 오페론
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Géngép: a lac-operon
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Μηχανή γονιδιών: The Lac Operon
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны
Macedonian Tất cả македонски Download Run now РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Гене Машин: Лак Оперон
Nga Tất cả русский Download Run now Генетический Аппарат: Лактозный Оперон
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 遺伝子装置 : ラクトースオペロン
Persian Tất cả فارسی Download Run now ماشين ژن:لاکتوز اپرون
Pháp Tất cả français Download Run now La machine à gène : Le lac Operon
Polish Tất cả polski Download Run now Fabryka genów: Operon Laktozowy
Serbian Tất cả Српски Download Run now РЕГУЛАЦИЈА ЛАКТОЗЕ- ГЕНСКЕ МАШИНЕ Gene Machine: The Lac Operon
Spanish Tất cả español Download Run now La Máquina de Genes: El Operón Lac
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now La Máquina de Genes: El Operón Lac
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Máquina Génica: El Operon Lac
Thái Tất cả ไทย Download Run now การทำงานของยีน: Lac operon
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Gen Makinesi: The Lac Operon
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Genetiki maşyn: laktuloza operon
Ý Tất cả italiano Download Run now Macchina del Gene: L'Operone del Lattosio

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • John Blanco (developer)
 • Kathy Perkins
 • Noah Podolefsky
 • George Spiegelman
 • Jared Taylor
 • Piccolo 2D