Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.

Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Mạch điện
 • Đèn tròn
 • Pin
HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Mạch điện
 • Đèn tròn
 • Pin
 • Công tắc
 • Ampe kế
 • Volt kế

Mô tả

Thí nghiệm bằng một bộ dụng cụ điện tử! Tạo dựng các mạch điện bằng pin, điện trở, đèn tròn, cầu chì và công tắc.
Hãy xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện và đo đạc bằng ampere kế, volt kế.
Quan sát mạch điện dưới dạng sơ đồ hay chuyển sang chế độ mô phỏng giống như thật.

Mục tiêu học tập

 • Tìm hiểu các định luật cơ bản về điện.
 • Giải thích các định luật trong mạch nối tiếp và song song.
 • Sử dụng ampere kế và volt kế để đo các đại lượng về điện.
 • Giải thích số liệu đo được và các định luật trong mạch điện.
 • Tạo dựng mạch điện từ các sơ đồ.
 • Xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện.
Phiên bản 3.20

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý
Visualization and Visual Illusions SIM Homework Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Kathy Perkins, Carl Wieman UG-Intro Bài tập Vật lý
Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Bài tập
Lab
Vật lý
Using PhET in Electricity Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Demo
Vật lý
Potential Difference in Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock UG-Intro Lab Vật lý
Circuit 1 Properties of Electric Circuits (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Câu hỏi
Vật lý
Circuit activity 2 Series and Parallel Circuits using only CCK (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Câu hỏi
Vật lý
Circuit 1 Properties of electric Circuits using only CCK(Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Câu hỏi
Lab
Vật lý
Circuit activity 3 Combination Circuits using CCK only (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Câu hỏi
Lab
Vật lý
Circuit Activity 2 Series & Parallel Circuits (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Câu hỏi
Vật lý
Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Câu hỏi
Lab
Vật lý
Series and Parallel circuits basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Kristi Goodwin THCS Lab Vật lý
Circuit inquiry for Middle school Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý
Intro to Series and Parallel Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý
How Can You Light A Bulb? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Julie Henderleiter THCS
K-5
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Exploring Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Rosemary Boardman THCS Có hướng dẫn Vật lý
Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Circuits 3 Day Unit Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 3: Conductors and Insulators Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 1: Lighting a Bulb Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Meaghan Hixson K-5 Lab Vật lý
An investigation into Building Electric Circuits (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Karen King THCS
THPT
Lab Vật lý
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elizabeth Hobbs THPT Lab Vật lý
Parallel Circuit Electrical Relationships Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Bill Braun THPT Bài tập
Lab
Circuit design challenge Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Philip Kukulski THPT Khác
Lab
Vật lý
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Circuit Construction Kit Simulation Homework Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Kathy Perkins, Carl Wieman THPT
UG-Intro
Bài tập Vật lý
Current in DC Circuits Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Chris Keller UG-Intro Lab Vật lý
Understanding Circuits David Wirth THPT
UG-Intro
Từ xa
Thảo luận
Bài tập
Lab
Vật lý
Circuits basics - Power Suchitra CHEPIN THPT
UG-Intro
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
MS and HS TEK to Sim Alignment Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Hoá học
Vật lý
Sinh học
DC Circuit Lab Sean Boston THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Virtual Circuit Lab Derek Martin THCS
UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Combination Circuits and Kirchoff's Laws Aubry Farenholtz THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn Vật lý
Mjerenje struje i napona Anita Sečan THCS Có hướng dẫn Vật lý
Circuit Lab 1 - Properties of Electric Circuits Amy Jordan THPT Lab Vật lý
Circuit Construction Kit (DC Circuits) PhET Lab Guy Belleman THPT
THCS
Lab Vật lý
Power in a Circuit Russell Sears THPT Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Circuits lab manual with experimental& theoretical value comparison Fatih Gozuacik UG-Adv
UG-Intro
THPT
ĐH
Demo
Có hướng dẫn
Lab
Bài tập
Vật lý
Khác
Series and Parallel Circuits Basics Amanda THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule Patricia Martinez THCS
THPT
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
A PhET-Based Laboratory Activity in Teaching Direct Current Circuits (Guided Inquiry with Formative Assessment) Sotero Jr. Malayao, Vel Marie C. Palisbo, Arlyn S. Pusta, Jonell B. Razo K-5 Có hướng dẫn Vật lý
Online Lab Series/Parallel Circuits Dorian McIntire UG-Intro
THPT
THCS
Bài tập
Lab
Vật lý
Khác
Introduction to Current, Voltage, and Resistance Karen King THPT Lab Vật lý
Digital Curriculum Technology Circuits Alana Nabirali K-5 Lab
Completing a circuit Annie Cai K-5 Lab Vật lý
Combined Series and Parallel Circuits Jeffrey Hsi THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Circuit Virtual Lab (Ohm's Law) Alicia Grine THCS
THPT
Lab Vật lý
What Affects Resistance Ashley Teslicka THPT Lab Vật lý
Virtual Circuit Lab Joanna MacDonald THPT Lab Vật lý
Measuring Current in a Series Circuit Darya K. K-5 Lab Vật lý
Electrical Circuits (Series vs Parallel) Constantina K-5 Lab
Circuit Construction Kit Kevin Fairchild THPT Lab Vật lý
Explore voltage, current and resistance in DC circuit Chee Heong Lee THCS
THPT
Khác
Lab
DC Parallel Circuits Michael Noel THPT Lab Vật lý
Series Circuits Electrical Relationships Bill Braun THPT Bài tập
Lab
Vật lý
Intro to Parallel & Series Circuits Lucien Blain THPT Lab
Circuit Simulation Lab James Giessner THPT Lab
Circuit Creator Sarah Stanhope THPT Lab
ΦΥΛΛΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ με το Circuit Construction Kit (Virtual Lab Version DC Only) Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Khác
Demo
Khác
Vật lý
Batteries in series and parallel dorina kosztin UG-Intro
THCS
THPT
Lab Vật lý
Exploring Current in a Parallel Circuit dorina kosztin UG-Intro
THCS
THPT
Lab Vật lý
Exploring Voltage in Series Circuits dorina kosztin THPT
UG-Intro
THCS
Lab
D.C Circuit Simulation 2 - Series and Parallel Pauline Seales THPT Lab
D.C Circuit Simulation 1 Pauline Seales THPT Lab
Charge and Energy Conservation in Circuits Inquiry Lori Andersen UG-Intro
THPT
Lab
Câu hỏi
Vật lý
Series and Parallel Circuits Nicole Murawski THPT Lab Vật lý
Series and Parallel Circuits Inquiry Christopher Link THCS Lab
Series Circuits Paul Longwell THPT Lab Vật lý
Intro to Circuits Patricia Martinez THPT Lab Vật lý
Resistance in Series Circuit Leslie Trexler THPT Lab
resistance in parallel circuit Leslie Trexler THPT Lab
Homework Activity I Tom OKuma, Kastro Hamed UG-Intro
K-5
Bài tập Vật lý
Circuit Principles and Applications Nathan Balasubramanian THPT Lab Vật lý
Circuit rules - series and parallel Unknown Unknown THCS Bài tập
Beginning circuits Leslie Trexler THPT Lab
Series and Parallel Circuits Robert Kennedy THPT Lab Vật lý
Circuit Construction Kit Gretchen Swanson THPT Lab Vật lý
Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration curt miller THPT Lab Vật lý
Ohm's Law Stephan Graham THPT Lab Vật lý
circuits in parallel and in series Beta Keramati UG-Intro Lab Vật lý
Electron Flow Rate through Simple Circuits Bill Brinkhorst, Jerry Taylor and Bill Brinkhorst THPT Bài tập Vật lý
CCK - Series & Parallel - Current Flow Steve Reeves THPT Bài tập Vật lý
Associação de Resistores - Série - Paralela e Mista Edson Fabrício Dias da Silva ĐH
UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Câu hỏi
Vật lý
Associação de resistores e geradores. Anaximandro Dalri Merizio THPT Lab
Computer Simulations as a Tool to Assist Teaching Basics of Electromagnetism (Simulações Computacionais Como Ferramenta Auxiliar ao Ensino de Conceitos Básicos de Eletromagnetismo) Josué Antunes de Macêdo & Adriana Gomes Dickman THCS Lab
Câu hỏi
Khác
Demo
Vật lý
Εκφορτίσεις και Ηλεκτρικά Κυκλώματα Νικόλαος Κυπριωτάκης THCS Lab
Khác
Bài tập
Câu hỏi
Demo
Vật lý
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ, Γενικός Οδηγός Οργάνωσης Διδασκαλίας Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Khác Vật lý
Αντίσταση των καλωδίων σύνδεσης Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Lab
Bài tập
Vật lý
Ανάλυση Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Bài tập
Lab
Vật lý
Παράλληλη Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Bài tập
Lab
Vật lý
Σύνδεση (ομοίων) Αντιστατών σε Σειρά Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Lab
Bài tập
Vật lý
Επιβεβαίωση του Νόμου του Ohm Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Bài tập
Lab
Vật lý
Μέτρηση Τάσης - 'Εντασης, Υπολογισμός Αντίστασης Νικόλαος Κυπριωτάκης THPT
THCS
Bài tập
Lab
Strāvas un sprieguma noteikšana virknes un paralēlslēgumā Ieva Leja THCS Lab
les lois de la tension Iqbal Chemsi THCS Có hướng dẫn Vật lý
Puissance electrique Bernard Lacour Khác Lab Vật lý
¡VAMOS A MEDIR VOLTAJES! FRANCISCO CRUZ CANTU THCS
THPT
Demo
Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
CIRCUITOS RESISTIVOS DE C.C. Adolfo Fajardo UG-Intro Bài tập
Thảo luận
Vật lý
Resistencias en serie y en paralelo Cinthia Reyes THPT Bài tập Vật lý
Elektriska kretsar Ingrid Johansson THPT Bài tập Vật lý
sperimenta e rispondi giuliana lo giudice THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Circuiti in serie e in parallelo Giorgia Vagnoni THCS Có hướng dẫn Vật lý

Ngôn ngữ Download or Run Thủ thuật
Afrikaans Tất cả Afrikaans Download Run now Stroombaan Konstruksie Kit (DS alleen)
Albanian Tất cả shqip Download Run now Mjetet Per Ndertimin e Qarqeve (Vetem DC)
Amharic Tất cả Amharic Download Run now የመስመር ግንባታ መሣሪያ (ዲሲ ብቻ)
Anh Tất cả English Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Arabic Tất cả العربية Download Run now طقم ادوات انشاء دائرة كهربائية
Armenian Tất cả Armenian Download Run now Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա
Basque Tất cả Euskara Download Run now KZ-zirkuituak eraikitzeko tresneria
Belarusian Tất cả беларускі Download Run now Зборка ланцуга пастаяннага току
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Komplet zа jednosmjernu struju
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Kit de Construção de Circuito (DC)
Bulgarian Tất cả български Download Run now Инструментариум за конструиране на ел. вериги (само DC)
Catalan Tất cả català Download Run now Kit de construcció de circuits (sols CC)
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 电路实验(仅直流)
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now 電路組裝套件(直流電)
Croatian Tất cả hrvatski Download Run now Dizajniranje srujnih krugova (samo DC)
Czech Tất cả čeština Download Run now Konstrukce obvodů (stejnosměrných)
Danish Tất cả Dansk Download Run now Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm)
Do Thái Tất cả עברית Download Run now קיט בנית מעגל זרם ישיר בלבד
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Stromkreis Baukasten (Gleichstrom)
Estonian Tất cả Eesti Download Run now Virtuaalne vooluringi labor (DC)
Galician Tất cả Gallegan Download Run now Construción Circuito (DC)
Georgian Tất cả ქართული Download Run now წრედის კონსტრუქტორი (მხოლოდ DC)
Haitian Tất cả Haitian Download Run now Zouti pou bati sikui (DC sèlman)
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 회로 제작 키트(DC)
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Het maken van schakelingen (Alléén gelijkspanning)
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre)
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Κατασκευή κυκλωμάτων (μόνο DC)
Indonesian Tất cả Bahasa Indonesia Download Run now Rangkaian Kit Konstruksi (Hanya DC)
Irish Tất cả Gaeilge Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Kannada Tất cả Kannada Download Run now construction kit (only DC)
Khmer Tất cả Khmer Download Run now ឧបករណ៍​បង្កើត​សៀគ្វី (តែ​ចរន្ត​ជាប់​ DC ប៉ុណ្ណោះ)
Kurdish Tất cả کوردی Download Run now دروستکردنی سوڕی کاره‌با (DC ته‌نها)
Kurdish (Thổ Nhĩ Kỳ) Tất cả Kurdish (Turkey) Download Run now Amûra Avakirina Gêjenê (Tenê DC)
Lào Tất cả Lao Download Run now ວົງຈອນໄຟຟ້າ Kit (DC ເທົ່ານັ້ນ)
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Ķēdes veidošanas komplekts (tikai līdzstrāva)
Macedonian Tất cả македонски Download Run now Конструкција на струјно коло (едносмерна струја)
Malay Tất cả Bahasa Melayu Download Run now Kit Pembinaan Litar (AT Sahaja)
Maori Tất cả Maori Download Run now Huinga Waihanga Ara Iahiko (DC Anake)
Marathi Tất cả मराठी Download Run now मंडल जोडणी संच (DC फक्त)
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл
Nga Tất cả русский Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 直流回路キット
Norwegian Bokmal Tất cả Norsk bokmål Download Run now Kretsbyggeren (kun likestrøm)
Norwegian Nynorsk Tất cả Norwegian Nynorsk Download Run now Krinsbyggjaren (kun likestraum)
Persian Tất cả فارسی Download Run now (DC) کیت ساخت مدار
Pháp Tất cả français Download Run now Kit de construction de circuit (CC seulement)
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Piirirakennussarja (vain DC)
Polish Tất cả polski Download Run now Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe
Portuguese Tất cả português Download Run now Circuitos de Corrente Contínua (DC)
Romanian Tất cả română Download Run now Trusa de Constructie Circuite (doar DC)
Serbian Tất cả Српски Download Run now Комплет за једносмерну струју
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)
Slovenian Tất cả Slovenščina Download Run now Kontrukcijsko orodje tokokrogov (le enosmerno)
Spanish Tất cả español Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Kit de construccion de circuitos (sólo CC)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC)
Tamil Tất cả Tamil Download Run now சுற்று கட்டுமானம் கிட்டை (நேர்மின்னோட்டம்மட்டும்)
Thái Tất cả ไทย Download Run now ชุดวงจรไฟฟ้าสำหรับเด็ก
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Circuit Construction Kit (DC Only)
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Devre Yapım Kiti (sadece DC)
Turkmen Tất cả Turkmen Download Run now Zynjyry ýasamak üçin toplum (diňe DC - hemişelik tok üçin)
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Електричні кола постійного струму
Ý Tất cả italiano Download Run now Kit per circuiti elettrici (corrente continua)

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of Java
OS X 10.9.5 or later
Latest version of Java
Latest version of Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Kathy Perkins
 • Sam Reid (developer/lead)
 • Carl Wieman
 • Interviewer: Wendy Adams