Chất khí: phần giới thiệu

Chất khí: phần giới thiệu Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Định luật về khí lý tưởng
 • Áp suất
 • Thể tích

Chủ đề

 • Định luật về khí lý tưởng
 • Áp suất
 • Thể tích
 • Nhiệt độ

Mô tả

Bơm các phân tử khí vào hộp và quan sát xem điều gì xảy ra khi bạn thay đổi thể tích, thêm bớt nhiệt lượng, ... Đo nhiệt độ, áp suất để tìm ra mối liên hệ giữa các tính chất của chất khí.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả hành trạng của các phân tử khí trong hộp.
 • Xác định mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ và số phân tử khí.
 • Mô tả mối liên hệ giữa số va chạm hạt - tường với áp suất.
 • Tiên đoán ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ tới tốc độ phân tử.
Phiên bản 1.0.3

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Introduction to Gas Variables Patrick Kalmi THCS
THPT
Có hướng dẫn Hoá học
Guía de trabajo Descubre las leyes de los gases. Rafael Bueno THCS Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Hoá học
Vật lý

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 11+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge và Internet Explorer 11, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.9.5+, Safari 9+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Chris Malley (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Jack Barbera
 • John Blanco
 • Michael Dubson
 • Amy Hanson
 • Linda Koch
 • Ron LeMaster
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js