Đồ thị hàm bậc 2

Đồ thị hàm bậc 2 Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Vẽ đồ thị
 • Parabol
 • Hàm bậc 2
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Chủ đề

 • Vẽ đồ thị
 • Parabol
 • Hàm bậc 2
 • Đỉnh

Mô tả

Khám phá việc thay đổi các hệ số làm thay đổi hình dạng đường cong như thế nào. Xem đồ thị của các số hạng riêng biệt (t.d y=bx) để thấy cách chúng cộng thêm vào để tạo ra đường cong của đa thức. Định nghĩa đỉnh, nghiệm và trục đối xứng. So sánh các dạng khác nhau của hàm bậc 2. Xác định đường cong bằng tiêu điểm và đường chuẩn.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả sự thay đổi đồ thị của hàm số khi ta thay đổi các hệ số của hàm bậc 2.
 • Tiên đoán sự thay đổi của parabol khi các hệ số thay đổi.
 • Xác định đỉnh, trục đối xứng, nghiệm và đường chuẩn của đồ thị hàm bậc 2.
 • Sử dụng dạng đỉnh của hàm bậc 2 để mô tả đồ thị của hàm số.
 • Mô tả mối liên hệ giữa tiêu điểm và đường chuẩn và parabol.
 • Tiên đoán đồ thị của parabol khi biết tiêu điểm và đường chuẩn.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

8.F.A.3
Interpret the equation y = mx + b as defining a linear function, whose graph is a straight line; give examples of functions that are not linear. For example, the function A = s2 giving the area of a square as a function of its side length is not linear because its graph contains the points (1,1), (2,4) and (3,9), which are not on a straight line.
HSF-IF.C.7
Graph functions expressed symbolically and show key features of the graph, by hand in simple cases and using technology for more complicated cases.*
HSF-IF.C.7a
Graph linear and quadratic functions and show intercepts, maxima, and minima.
HSF-IF.C.8
Write a function defined by an expression in different but equivalent forms to reveal and explain different properties of the function.
HSF-IF.C.8a
Use the process of factoring and completing the square in a quadratic function to show zeros, extreme values, and symmetry of the graph, and interpret these in terms of a context.
HSG-GPE.A.2
Derive the equation of a parabola given a focus and directrix.
Phiên bản 1.1.5

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Công trình của Giáo viên

Parabolas on the Move! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Lauren Rider, Alayna Vuylsteke THCS
THPT
Demo
Thảo luận
Có hướng dẫn
Toán
Quadratic Transformations (Vertex form) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jennifer Moeller, Kevin Stirling THPT Có hướng dẫn Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Toán
Vật lý
Sinh học
Hoá học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
Mapping of PhET and IBDP Physics Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý
Uma Proposta de Estudo de Pontos de Máximo e Mínimo de uma Função Quadrática Emanuel Viana THPT
UG-Intro
THCS
Lab Toán
Função Quadrática aplicada ao OA "Gráfico de Quadráticas" Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves THPT Lab
Khác
Bài tập
Toán
Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Từ xa
Bài tập
Toán

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Paraqitja grafike e funksioneve katrore
Anh Tất cả English Download Run now Graphing Quadratics
Basque Tất cả Euskara Download Run now Kuadratikoak marrazten
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Grafik kvadratne funkcije
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Gráfico de Quadráticas
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 二次函数图像
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Graphing Quadratics_繪製二次曲線
Danish Tất cả Dansk Download Run now Tegning af andengrads-ligninger
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Quadratische Kurven
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 2차 방정식 그래프 그리기
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now द्विघात का आलेख 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Kwadratische grafieken
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Másodfokú polinomrajzoló
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Квадрат функция графигі
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Kvadrātvienādojumu zīmēšana
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Квадрат Функцын График
Nga Tất cả русский Download Run now График квадратичной функции
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 二次方程式のグラフ
Pháp Tất cả français Download Run now Graphiques quadratiques 
Polish Tất cả polski Download Run now Wykresy funkcji kwadratowych
Serbian Tất cả Српски Download Run now График квадратне функције
Slovak Tất cả Slovenčina Download Run now Grafy kvadratických funkcií
Spanish Tất cả español Download Run now Graficando Cuadráticas Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Graficando Cuadráticas  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Graficando Cuadráticas
Tamil Tất cả Tamil Download Run now பரவளையி வரைபு
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Plotta Andragradsekvationer
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now İkinci Dereceden Denklem Grafikleri
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Графік квадратичної функції Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Ý Tất cả italiano Download Run now Rappresentazione grafica di Quadratiche

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Chris Malley (developer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Karina K. R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js