Va chạm

Va chạm Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Mô tả

Nghiên cứu sự va chạm đơn giản, một chiều và sự va chạm phức tạp, hai chiều. Thí nghiệm với nhiều quả banh, vật trong các điều kiện ban đầu khác nhau. Thay đổi độ đàn hồi và quan sát sự thay đổi của động lượng và động năng toàn phần khi va chạm.

Mục tiêu học tập

 • Vẽ các hình ảnh trước và sau va chạm.
 • Vẽ giản đồ vector động lượng trước và sau va chạm.
 • Áp dụng Định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm.
 • Giải thích lý do năng lượng không bảo toàn và thay đổi trong một số va chạm.
 • Xác định sự thay đổi cơ năng trong va chạm khi thay đổi độ đàn hồi.
 • Xác định độ đàn hồi.
Phiên bản 1.1.1

Công trình của Giáo viên

PhET Collision Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Wendy Adams THPT
UG-Intro
Lab Vật lý
Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Patricia Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Vật lý
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo
Lab
Bài tập
Vật lý
Laboratorio de Colisiones Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý
PhET Collisions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Brent Olyowski THPT Lab Vật lý
Collision Lab Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Brett Moser THCS
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Alignment of PhET sims with NGSS Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS Khác Sinh học
Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
How do PhET simulations fit in my middle school program? Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Khoa học về trái đất
Sinh học
Hoá học
Vật lý
Conservation of Linear Momentum Hazel Walker THCS
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý
Conservation of Linear Momentum Hanwa Alketbi UG-Intro Lab Vật lý
PhET Botsing Lab Roland Van Kerschaver THPT Từ xa Vật lý

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Brandon Li (developer)
 • Jonathon Olson (developer)
 • Martin Veillette (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Michael Dubson
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js