Phép nhân với mô hình diện tích

Phép nhân với mô hình diện tích Ảnh chụp màn hình Tải về Chèn các Mô phỏng
 • Tích từng phần
 • Thừa số
 • Nhân

Chủ đề

 • Tích từng phần
 • Thừa số
 • Nhân
 • Mô hình diện tích

Mô tả

Tạo dựng các hình chữ nhật có kích thước khác nhau và liên hệ phép nhân với diện tích. Khám phá phương thức mới để nhân các số lớn. Sử dụng game để kiểm tra phương thức giải toán của bạn!

Mục tiêu học tập

 • Nhận biết rằng diện tích biểu diễn cho tích của 2 số và có cộng tính.
 • Biểu diễn một bài toán nhân bằng diện tích của một hình chữ nhật theo tỷ lệ hay sử dụng diện tích chung.
 • Phát triển và kiểm chứng phương thức xác định tích của số có nhiều chữ số bằng cách biểu diễn tích bằng một diện tích hay tổng các diện tích.

Đối chiếu tiêu chuẩn

Kỹ năng cơ bản - Toán

3.MD.C.7
Relate area to the operations of multiplication and addition.
3.MD.C.7c
Use tiling to show in a concrete case that the area of a rectangle with whole-number side lengths a and b + c is the sum of a × b and a × c. Use area models to represent the distributive property in mathematical reasoning.
3.MD.C.7d
Recognize area as additive. Find areas of rectilinear figures by decomposing them into non-overlapping rectangles and adding the areas of the non-overlapping parts, applying this technique to solve real world problems.
4.NBT.B.5
Multiply a whole number of up to four digits by a one-digit whole number, and multiply two two-digit numbers, using strategies based on place value and the properties of operations. Illustrate and explain the calculation by using equations, rectangular arrays, and/or area models.
6.EE.A.3
Apply the properties of operations to generate equivalent expressions. For example, apply the distributive property to the expression 3 (2 + x) to produce the equivalent expression 6 + 3x; apply the distributive property to the expression 24x + 18y to produce the equivalent expression 6 (4x + 3y); apply properties of operations to y + y + y to produce the equivalent expression 3y.
6.EE.A.4
Identify when two expressions are equivalent (i.e., when the two expressions name the same number regardless of which value is substituted into them). For example, the expressions y + y + y and 3y are equivalent because they name the same number regardless of which number y stands for..
6.NS.B.4
Find the greatest common factor of two whole numbers less than or equal to 100 and the least common multiple of two whole numbers less than or equal to 12. Use the distributive property to express a sum of two whole numbers 1-100 with a common factor as a multiple of a sum of two whole numbers with no common factor. For example, express 36 + 8 as 4 (9 + 2)..
7.EE.A.1
Apply properties of operations as strategies to add, subtract, factor, and expand linear expressions with rational coefficients.
7.NS.A.2c
Apply properties of operations as strategies to multiply and divide rational numbers.
Phiên bản 1.2.1

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF) Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. ( PDF ).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Middle School Math Sim Alignment Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Amanda McGarry THCS Khác Toán
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Vật lý
Toán
Hoá học
Sinh học
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Toán
Vật lý
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Lab
Demo
Bài tập
Thảo luận
Có hướng dẫn
Thiên văn học
Vật lý
Toán
Hoá học

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian Tất cả shqip Download Run now Modeli i Syprinës: Shumëzimi
Anh Tất cả English Download Run now Area Model Multiplication
Arabic Tất cả العربية Download Run now ضرب مساحة نموذج
Basque Tất cả Euskara Download Run now Azalera-modeloan biderkaketa
Bosnian Tất cả Bosanski Download Run now Matematički model površina - Množenje
Brazilian Portuguese Tất cả português (Brasil) Download Run now Modelo de Área: Multiplicação
Chinese - Simplified Tất cả 中文 (中国) Download Run now 面积模型乘法
Chinese - Traditional Tất cả 中文 (台灣) Download Run now Area Model Multiplication_面積模型與乘法
Danish Tất cả Dansk Download Run now Arealmodel, gange
Đức Tất cả Deutsch Download Run now Flächenmodell Multiplikation
Gujarati Tất cả Gujarati Download Run now ક્ષેત્રફળનું ગુણાકારનું મોડેલ - નિકુંજ સવાણી દ્વારા
Hàn Tất cả 한국어 Download Run now 면적 모형: 곱셈
Hindi Tất cả हिंदी Download Run now नमूने का क्षेत्रफल - गुणन 
Hoà Lan Tất cả Nederlands Download Run now Oppervlakte model vermenigvuldiging
Hungarian Tất cả magyar Download Run now Területmodell: szorzás
Hy Lạp Tất cả Ελληνικά Download Run now Υπολογισμός εμβαδού - Πολλαπλασιασμός
Kazakh Tất cả Kazakh Download Run now Көбейту жолымен ауданын есептеу
Latvian Tất cả Latviešu Download Run now Lauka modeļa reizinājums
Mongolian Tất cả Монгол (Монгол) Download Run now Талбайн Загварын Үржвэр
Nga Tất cả русский Download Run now Вычисление площади путем умножения
Nhật Tất cả 日本語 Download Run now 面積を求める
Persian Tất cả فارسی Download Run now ضرب مدل مساحت
Pháp Tất cả français Download Run now Modélisation de la multiplication par les aires
Phần Lan Tất cả suomi Download Run now Pinta-alamallilla kertominen
Polish Tất cả polski Download Run now Model pola - mnożenie
Portuguese Tất cả português Download Run now Modelo de Área: Multiplicação
Serbian Tất cả Српски Download Run now Математика преко површина-Множење
Sinhalese Tất cả Sinhalese Download Run now වර්ගඵල ආකෘති ගුණ කිරීම
Spanish Tất cả español Download Run now Modelo de Áreas: Multiplicación Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Mexico) Tất cả español (México) Download Run now Modelo de Áreas: Multiplicación  Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)
Spanish (Peru) Tất cả español (Perú) Download Run now Modelo de Área con multiplicación
Thuỵ Điển Tất cả svenska Download Run now Areamodellen - Multiplikation
Turkish Tất cả Türkçe Download Run now Alan Modelinde Çarpma İşlemi
Ukrainian Tất cả українська Download Run now Площинна модель множення
Ý Tất cả italiano Download Run now Rappresentazione grafica della moltiplicazione

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari
iPad compatible sims

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.
Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Hanson (lead designer)
 • Amanda McGarry (co-lead)
 • Jonathan Olson (developer)
 • Karina Hensberry
 • Susan Miller
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Mariah Hermsmeyer (artwork)
 • Diana López Tavares (artwork)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js