Istraživanje elektromotornog napona


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Istraživanje elektromotornog napona
Mô tả Uvidjeti razliku napona na izvoru i elektromotornog napona; objasniti razliku pomoću unutarnjeg otpora izvora; prikazati graf napona i jakosti struje; prepoznati elektromotorni napon kao odsječak na osi napona.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá elektromotorni napon, unutarnji otpor izvora
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Petra Čiček Pomper
Trường / Tổ chức Tehnička škola Bjelovar
Ngày đăng ký 17/01/2023
Ngày cập nhật 19/01/2023