Refraction in Glass Blocks


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề Refraction in Glass Blocks
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. Students will investigate refraction in rectangular glass blocks in terms of the interaction of electromagnetic waves with matter.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá light, notebook, pocketlab, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 14/04/2022
Ngày cập nhật 14/04/2022