LAB การต่อแบตเตอรีและการประยุกต์ใช้งาน


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LAB การต่อแบตเตอรีและการประยุกต์ใช้งาน
Mô tả การต่อแบตเตอรีและการประยุกต์ใช้งาน
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá battery connection, current, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Asst.Prof.Dr.Chat Teeka
Trường / Tổ chức Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Ngày đăng ký 13/11/2021
Ngày cập nhật 13/11/2021