PhET: Color Vision | Remote Lab


Chúng tôi đã hợp tác với PocketLab để cho phép người dùng tải lên các file Notebook. Notebook cho bạn khả năng tích hợp các bản sao sống động của một sim vào một hoạt động!Tựa đề PhET: Color Vision | Remote Lab
Mô tả This lesson uses PocketLab Notebook software to deliver lessons to students with the simulation embedded. In this lessons students will describe the color of light that is able to pass through different colored filters and determine what color the person sees for various combinations of red, green, and blue light.
Chủ đề Sinh học, Vật lý
Cấp độ High School, K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá NGSS, color, light
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc


Tác giả PocketLab
Trường / Tổ chức PocketLab
Ngày đăng ký 22/06/2021
Ngày cập nhật 22/06/2021