Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả in this worksheet, we show that the total time of flight for a horizontal projectile is constant.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá horizontal component of the velocity, projectile motion, trajectory of motion of flight
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả bashaer Abdalla Salim Alnaqbi
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 21/04/2021
Ngày cập nhật 21/04/2021