projectile motion worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion worksheet
Mô tả A lab worksheet about projectile motion, depending on 3 objectives 1. To show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed.2. To verify that the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile is constant during its motion. 3.To study the relationship between the angle of the projectile and its angle. ii- To find the acceleration of gravity gexp
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, free fall, motion, projectile motion, range, speed, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Lara Bayan Ahmad
Email liên lạc u20105629@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 01/04/2021
Ngày cập nhật 01/04/2021