Estática en el balancín: Fuerzas y momentos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Estática en el balancín: Fuerzas y momentos
Mô tả Introducción a la estática del equilibrio a través de los laboratorios virtuales de PhET, La Palanca y Fuerzas y Movimiento
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Spain)
Từ khoá Equilibrio de fuerzas y momentos
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Manel Ibanez
Trường / Tổ chức Universitat de Lleida
Ngày đăng ký 06/03/2021
Ngày cập nhật 10/03/2021