Digitaal vraagstuk rond de wet van Hooke


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Digitaal vraagstuk rond de wet van Hooke
Mô tả Een oefeningen reeks aan de hand van de applet om de wet van Hooke en de omvormingen te oefenen.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Hooke's law
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Dries Boncquet
Trường / Tổ chức Vives
Ngày đăng ký 02/03/2021
Ngày cập nhật 02/03/2021