Video: Self-paced learning on Electrical Equipotential Lines


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning on Electrical Equipotential Lines
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. Link for YouTube video https://youtu.be/m8BPLhe0Xjk
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Electrical Equipotential, SDL, YouTube, distance, field strength, plotting, potential, self-directed learning, self-paced, video
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 20/01/2021
Ngày cập nhật 20/01/2021