Video: Self-paced learning on Boyle's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning on Boyle's Law
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. Link for YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=8w5u7X60-rw&feature=youtu.be&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyle's Law, pressure, self-paced, video, volume
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5), Tính chất của chất khí


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 13/01/2021
Ngày cập nhật 13/01/2021