Pendulum Lab: What Affects the Period?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pendulum Lab: What Affects the Period?
Mô tả Middle School level Virtual Pendulum lab. This is a cop of the classic hands on Pendulum lab, examines the 3 variables and see which one affects the period.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Russ Bird
Trường / Tổ chức Mesa Verde Middle School
Ngày đăng ký 07/01/2021
Ngày cập nhật 07/01/2021