PhET Lab Energy Skate Park 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Lab Energy Skate Park 2
Mô tả This follow-up lab experiment based on the energy Skate Park simulation is designed to reinforce students' understanding of conservation of energy and the effects of gravity on force and energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conservation of Energy, Energy, Force, Friction, Gravity, Physics
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5)


Tác giả Patrick Borden
Trường / Tổ chức Bridgeport Public Schools
Ngày đăng ký 06/01/2021
Ngày cập nhật 06/01/2021