Questions on conservation of momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Questions on conservation of momentum
Mô tả Introducing conservation of momentum with a series of questions using the simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Alexander Moore
Email liên lạc alexmoore_wcs@hotmail.com
Trường / Tổ chức Clifton College
Ngày đăng ký 05/01/2021
Ngày cập nhật 05/01/2021