Build an Atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom
Mô tả Guided activity, students build atoms/ions/isotopes and place screenshot in PPT.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms ions isotopes build an atom
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả martin ramsey
Trường / Tổ chức El Cerrito Middle School
Ngày đăng ký 27/12/2020
Ngày cập nhật 27/12/2020