Video: Self-paced Investigation on Hooke's Law Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced Investigation on Hooke's Law Virtual Lab
Mô tả The activity is completely self-paced. Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=QRXAawiXv10&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Hooke's Law, Mass, Spring, self-paced, student-centered, unknown object, video, virtual lab, worksheet, youtube
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 14/12/2020
Ngày cập nhật 14/12/2020