Friction on Incline


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction on Incline
Mô tả Observe relationships between forces, mass, angle and friction coefficients. Also derive an equation for the coefficient of static friction in terms of the angle of an incline.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction, incline, net force, ramp
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Eric Canady
Trường / Tổ chức Huntington High School
Ngày đăng ký 07/12/2020
Ngày cập nhật 07/12/2020