Horizontal projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Horizontal projectile motion
Mô tả LABORATORY EXPERIMENTS IN PHYSICS (1)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile, range, simulation
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Sara Mohammed
Email liên lạc U20100913@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 02/12/2020
Ngày cập nhật 02/12/2020