Ideas previas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ideas previas
Mô tả IDEAS PREVIAS
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá CINÉTICA, ENERGÍA, POTENCIAL
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả irma aguiñaga
Trường / Tổ chức Patty
Ngày đăng ký 30/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020