Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả This Activity is About Projectile Motion, It explains the theory of projectile motion and Uses Phet Simulator to do an experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Cannon, Free Fall, Gravitational Acceleration., Gravity, Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Mostafa Hassan Mohammed Elmallah
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 29/11/2020
Ngày cập nhật 29/11/2020