Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả this is a worksheet about Projectile Motion You need to solve the worksheet using a simulation and it will help you understand Projectile Motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Abdelmonem Atef
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020