Conservation of linear momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of linear momentum
Mô tả In this experiment a student can study the two types of collisions while evaluating the conservation of linear momentum and kinetic energy.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi trắc nghiệm, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conserved, elastic collisions, inelastic collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Esmaeil Ahmad
Email liên lạc u19103219@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020