Vectors worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vectors worksheet
Mô tả The following worksheet helps the student learn how to apply rules of vectors addition using both the graphical and analytical methods. Furthermore, Phet simulation was used to help for better understanding
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá addition, force, resultant, vectors
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Halima Talal
Email liên lạc u20102080@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 23/11/2020
Ngày cập nhật 23/11/2020