Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả Projectile Motion experiment using phet simulation to prove that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá lab experiment, simulation
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả meera ahli
Trường / Tổ chức university of sharjah
Ngày đăng ký 16/11/2020
Ngày cập nhật 16/11/2020